Handreiking functiecreatie in de VVT

Heeft of verwacht u een groeiend tekort aan gediplomeerde medewerkers? Zoekt u manieren waarmee uw medewerkers beter toekomen aan hun eigenlijke taken en duurzaam inzetbaar zijn? Wilt u een hoge kwaliteit van de zorg handhaven, maar ook slim omgaan met uw budget?

Als u een of meer van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, kunt u uw voordeel doen met de ‘Handreiking Functiecreatie in de VVT’. Hierin leest u hoe u de kwaliteit van de zorg kunt verbeteren, door te kijken naar bedrijfsprocessen en taken te splitsen. Als u, samen met uw personeel, eenvoudige taken samenvoegt tot functies op maat voor medewerkers uit de sociale werkvoorziening (SW), komen hoogopgeleiden beter toe aan de taken die passen bij hun opleiding en functie. Zo doet iedereen datgene waarin hij goed is. Drie koppels van verpleeg- en verzorgingshuizen en van SW-organisaties hebben enthousiast geëxperimenteerd met functiecreatie. De waardevolle resultaten staan in deze handreiking, zodat ook u daarvan kunt profiteren. U vindt er bijvoorbeeld veel praktische tips.

De Handreiking Functiecreatie in de VVT is geschreven voor managers, raden van bestuur, leidinggevenden, P&O en andere enthousiaste werknemers in verzorgings- en verpleeginstellingen.
De handreiking is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

De handreiking telt zeven hoofdstukken en start met een voorwoord van Marcel van Woensel, voorzitter A+O VVT en José Meijer, voorzitter SBCM. Via het linker menu kunt naar een korte beschrijving van elk hoofdstuk. Vervolgens kunt u aan het eind van de beschrijving doorklikken naar het volledige hoofdstuk.

Download de Handreiking Functiecreatie in de VVT in de VVT.

U kunt ook de Handreiking Functiecreatie voor de Sociale Werkvoorziening downloaden.
Meer informatie over de Sociale Werkvoorziening vindt u op de website www.sbcm.nl.

Nieuws

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.

11-03-2019

In de Week van Zorg en Welzijn, van 11 tot en met 16 maart 2019, openen honderden organisaties hun deuren om mensen te laten zien hoe dankbaar en divers het werk in de zorg en welzijn kan zijn. Ook worden goede voorbeelden (vaandeldragers) uit het hele land in het zonnetje gezet.

11-12-2018

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ blijft een punt van aandacht in de verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De Inspectie SZW start daarom een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen. Zij heeft voor de campagne input gekregen van sociale partners in de VVT (ActiZ, ZorgthuisNL, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn,  FBZ en NU’91). Ook zal de Inspectie bij diverse verpleeghuizen inspecties uitvoeren.