Beluister de podcasts over vernieuwing en verjonging van de medezeggenschap

De frisse blik van jonge werknemers draagt bij aan vernieuwende ideeën en draagvlak voor organisatieverandering. Toch zijn jongeren weinig vertegenwoordigd in de ondernemingsraad.

Hoe komt dit en wat kun je eraan doen? In een vierdelige podcastserie gaan jongeren hierover in gesprek met werkgevers, OR-leden en jonge werknemers in de VVT. Beluister nu zelf de podcasts, 
(https://soundcloud.com/user-955931797)

Resultaten van MZ Pressure Cookers

Op verzoek van A+O VVT organiseerde CNV Jongeren in vier zorginstellingen een MZ Pressure Cooker. Dat is een methode, ontwikkeld in het MZ LAB, om jonge medewerkers kort en krachtig te laten meedenken over actuele thema’s. Jonge medewerkers uit de instellingen gingen in gesprek met de ondernemingsraad. Samen onderzochten ze wat drempels zijn voor jongeren om in de medezeggenschap te gaan en gingen ze aan de slag met oplossingen. In een serie podcasts delen de jongeren nu hun ervaringen en gaan ze in gesprek met mensen uit de sector.

Thema’s podcasts

In de vier podcasts komen de volgende thema’s aan bod:

 1. Feiten en fabels
  Hoe is het initiatief voor de MZ Pressure Cooker ontstaan en wat is het belang ervan? Waarom is het zo belangrijk om jonge werknemers en de ondernemingsraad samen te brengen? Aan tafel zitten onder meer Aaldert Mellema (A+O fonds VVT) en Semih Eski (voorzitter CNV Jongeren).

 2. Durf te zeggen
  Waarom zijn weinig jonge zorgmedewerkers actief in de ondernemingsraad? En hoe kun je als OR drempels wegnemen en jonge medewerkers het belang van medezeggenschap laten zien? Aan tafel zitten onder meer Anneke Westerlaken (bestuurder CNV Zorg en Welzijn) en Johanneke van Woerden (Actiz).

 3. Jong + oud = goud
  Is er een generatiekloof? Wat kan de ondernemingsraad daaraan doen? Wat leerden jong en oud van elkaar tijdens de MZ Pressure Cooker en welke tips hebben ze om elkaar te versterken?

 4. Frisse blikken
  Hoe creëer je een omgeving waarin de frisse blikken van jongeren tot hun recht komen in de medezeggenschap? Zodat ze zorgen voor meer organisatiebinding, meer draagvlak en betere ideeën voor de toekomst van de zorg? De jongeren kijken terug op hun ervaringen met de MZ Pressure Cookers, maar ook vooruit: naar een verjongde en vernieuwde medezeggenschap.

Podcasts beluisteren

Luister en denk je mee over deze belangrijke thema’s? De podcasts zijn te beluistern via https://soundcloud.com/user-955931797

De podcasts zijn ook achteraf te downloaden en te beluisteren.

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.