ESF-subsidie biedt kansen om verzuim te voorkomen in de VVT

U kunt subsidie aanvragen voor een externe adviseur die samen met u een maatwerkprogramma opstelt en uitvoert om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Tevens draagt u hiermee bij aan Actielijn 5 van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Daarbij hoeft u niet het wiel opnieuw uit te vinden. A+O VVT heeft vier aanpakken verzameld die u kunnen helpen bij het voorkomen van verzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Over de subsidie

Van 12 november van 09.00 uur tot en met 16 november 17.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor een activiteit om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Daarnaast is ook een tijdvak voor de aanvraag in 2019 vastgesteld: van 8 april vanaf 9 uur tot en met 12 april 2019 tot 17 uur. Voorwaarden:

 • De projectkosten mogen maximaal € 25.000 zijn. De subsidie is maximaal 50 procent oftewel € 12.500,-.
 • Een project mag maximaal 12 maanden duren.
 • Werknemers moeten actief en aantoonbaar betrokken worden

Over RAAT:

Medio 2016 kregen we op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn te maken met een omslag van overschot van personeel in bepaalde functies naar tekorten en een mismatch van op dit moment beschikbaar personeel. Sociale partners hebben  samen met de regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, vervolgens de handen ineen geslagen om te komen tot Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Via RAAT worden acties gericht op het tegengaan van de tekorten gebundeld en wordt samenwerking gestimuleerd om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Actielijn 5 is gericht op het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ESF voor uw organisatie en/of hoe u bestaande instrumenten kunt benutten? Neem contact op met uw vaste subsidieadviseur. Ook kunt u vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat van A+O VVT, Pascal van Mierlo | 070 376 5926 p.vanmierlo@caop.nl

Aan welke activiteiten moet u denken?

Werkplezier en bevlogenheid

A+O VVT co-financiert 2 pilots om werkplezier en bevlogenheid binnen teams te vergroten. Bureau Simpelweg voert deze pilots uit. Van de organisaties wordt een eigen bijdrage van € 20.000 gevraagd. Bij een ESF-aanvraag kunt u hier mogelijk € 10.000 subsidie van terugkrijgen.

De aanpak: In verschillende extramurale en/of intramurale teams verdeeld over 2 zorgorganisaties wordt gestart met het systematisch ophalen van verhalen (narratieven) van cliënten door bureau Simpelweg. Deze narratieven worden vervolgens in dialoog met de betrokken teams en de cliënten verrijkt en geanalyseerd. Op een vergelijkbare wijze worden de narratieven van de medewerkers opgehaald en geanalyseerd. Op basis daarvan bepalen de teams hun eigen teammissie. Op basis van die teammissies worden werkprocessen in de organisatie herontworpen, mede ook op basis van de cliëntnarratieven. Aan de herontworpen werkprocessen liggen dan het cliëntperspectief en de teammissies ten grondslag.

Beoogde effecten en resultaten

De aanpak wil bijdragen aan:

 1. het creëren van een optimaal arbeidsperspectief;
 2. een toename van werkplezier en bevlogenheid van medewerkers;
 3. vermindering van regeldruk;
 4. een verlaging van de werkdruk;
 5. het voorkomen van ziekteverzuim en stress.

Het verzuim in de VVT branche stijgt de laatste paar jaar. Op verzoek van sociale partners is er een ondersteuningsaanbod voor werkgevers ontwikkeld. De onderstaande organisaties hebben elk een aanpak die wordt ondersteund door sociale partners betrokken bij A+O VVT. 

IZZ – Verbeter uw organisatieklimaat en de gezondheid van uw medewerkers

Aan welke knop draait u om de gezondheid van zorgmedewerkers te verbeteren? Na jarenlang wetenschappelijk onderzoek onder zorgmedewerkers en toetsingen in de praktijk heeft Stichting IZZ de belangrijkste beïnvloedbare factor gevonden: Het Organisatieklimaat. Want wat blijkt? Zorgorganisaties met een prettig organisatieklimaat hebben gezondere medewerkers. De cultuur van de organisatie zit diep in uw wortels en is ingewikkeld om te veranderen. Het klimaat van uw organisatie kunt u wel stap voor stap verbeteren. Vooral door met elkaar in gesprek te gaan. Een dialoog over gezond en veilig werken in verschillende lagen van de organisatie. Eenvoudig toch? Stichting IZZ ontwikkelde een stappenplan waarmee zorgorganisaties zelf aan de slag kunnen.

Kijk voor meer informatie: www.izz.nl/organisatieklimaat

Falke & Verbaan

Als grondlegger van het gedragsmodel kijkt Falke & Verbaan altijd vanuit een gedragsmatig perspectief naar inzetbaarheid en verzuim: niet de ziekte, maar de keuze om daarmee te gaan verzuimen of (tijdelijk) minder inzetbaar te zijn, stellen wij ter discussie. Hierin heeft de leidinggevende een cruciale rol. Immers, de leidinggevende is degene die de meeste invloed kan uitoefenen op het (verzuim/ inzetbaarheid) gedrag van medewerkers, al dan niet met een advies van de bedrijfsarts, HR of (tijdelijke) verzuimcoach/andere professional. Bovendien heeft de leidinggevende een preventieve rol door vroegtijdig uitval risico te signaleren en eventueel verzuim daarmee te voorkomen.

Falke & Verbaan heeft haar integrale aanpak de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld en bijzonder goede resultaten geboekt bij vele organisaties in o.a. de zorg. We richten ons daarbij zowel op het vergroten van de (duurzame) inzetbaarheid en het activeren van medewerkers die (langdurig) verzuimen als het beperken van de schadelast voor zowel de medewerker als de organisatie.

Meer informatie: www.falkeverbaan.nl/actiz/

SBI Formaat – wat is uw bijdrage aan de verzuimaanpak in de VVT?

Niemand wil ziek worden door zijn werk en als u ziek bent verwacht u een goede begeleiding vanuit de organisatie. Om dat te bereiken is een heldere visie op ziekteverzuimbeleid nodig. Is ziekteverzuim een zaak van het individu of een probleem voor de directie? Werkt het om strenger te controleren of juist niet?

Een goed ziekteverzuimbeleid bevat in elk geval de volgende vier sporen: Registratie, Preventie, Begeleiding van zieke werknemers en een goede organisatie van het ziekteverzuimbeleid. Als ondernemingsraad kunt u een positieve bijdrage leveren aan het ziekteverzuimbeleid binnen uw eigen organisatie en daarmee aan de hoogte van verzuim. Hierbij is het prettig als u als OR zelf een visie heeft op verzuim.

Hiervoor heeft u in elk geval het volgende nodig:

 • kennis van zaken over wat hierover is vastgelegd in  de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim
 • wat op dit gebied is geregeld binnen uw eigen  organisatie
 • inzage in hoe het vastgestelde beleid binnen uw eigen organisatie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd
 • hoe uw collega’s dit ervaren

Met bovenstaande informatie op zak heeft u de eerste stap van het BOB-proces doorlopen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. In onze (open) trainingen nemen wij u verder mee in dit proces.

Kijk voor meer informatie op: https://www.sbiformaat.nl/training/verzuimaanpak-de-vvt

Nieuws

14-09-2020

 

Behoefte aan inzicht in je loopbaanmogelijkheden in de zorg? De Week van de Loopbaan, dit jaar de week van 14 september, is een goede aanleiding om je erin te verdiepen. De Zorginspirator helpt je daarbij. Er is meer mogelijk dan je denkt.

 

 

02-07-2020

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd worden afgebouwd. Deze opleidingen worden volledig vervangen door een flexibel opleidingssysteem gebaseerd op leereenheden. Het nieuwe systeem maakt het voor zowel zij-instromers als doorstromers eenvoudiger om snel de juiste kwalificatie te behalen.

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.