Jaarverslag A+O VVT 2017

Met allerlei projecten werkte A+O VVT ook in 2017 aan een soepeler arbeidsmarkt.

De projecten zijn georganiseerd langs vier programmalijnen:

  1. Werk en scholing
  2. Op de werkvloer
  3. Hoe ziet het werk eruit?
  4. De cao

Strategische keuzes

De arbeidsmarkt in de VVT-branche is krap en de mogelijke personele inzet en de zorgvraag komen niet overeen. Daarom vindt A+O VVT het urgent en noodzakelijk te investeren in projecten die bijdragen aan een hogere inzetbaarheid en meer perspectief voor personeel. Hier ging dan ook het meeste geld naar toe in 2017. Enkele projecten waar in 2017 op ingezet, zijn bijvoorbeeld de aanpak van het ziekteverzuim, werksessies duurzame inzetbaarheid, een loopbaanportal en een lerend netwerk mbo/EVV.

Activiteiten van A+O VVT vormden ook onderdeel van de Arbeidsmarktagenda ‘Aan het werk voor ouderen’. Dit is een zorgbrede arbeidsmarktagenda, waarmee sociale partners in zorg en welzijn de arbeidsmarkt in de juiste richting willen laten bewegen.

Meer informatie

Download het (financiële) jaarverslag 2017

Nieuws

11-12-2018

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ blijft een punt van aandacht in de verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De Inspectie SZW start daarom een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen. Zij heeft voor de campagne input gekregen van sociale partners in de VVT (ActiZ, ZorgthuisNL, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn,  FBZ en NU’91). Ook zal de Inspectie bij diverse verpleeghuizen inspecties uitvoeren.

05-12-2018

'Hack de Procedure Dag' is het winnende idee van de hackathon 'Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst'. In dit concept kunnen medewerkers en managers één dag afwijken van drie bestaande procedures die het centraal stellen van de cliënt belemmeren. Het idee was afkomstig van team #WeToo, dat bestond uit zorgmedewerkers en werkgevers. 

A+O VVT heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze hackaton.

Lees het verslag van de hackathon op de website van Skipr.

 

04-12-2018

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met dat doel kwamen afgevaardigden van zes verpleeghuisorganisaties dinsdag 27 november in Utrecht bijeen voor de eerste schrapsessie. Ze gingen gezamenlijk aan de slag om regeldruk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. In 2019 worden er nog 14 bijeenkomsten georganiseerd voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging.