Jaarverslag A+O VVT 2017

Met allerlei projecten werkte A+O VVT ook in 2017 aan een soepeler arbeidsmarkt.

De projecten zijn georganiseerd langs vier programmalijnen:

  1. Werk en scholing
  2. Op de werkvloer
  3. Hoe ziet het werk eruit?
  4. De cao

Strategische keuzes

De arbeidsmarkt in de VVT-branche is krap en de mogelijke personele inzet en de zorgvraag komen niet overeen. Daarom vindt A+O VVT het urgent en noodzakelijk te investeren in projecten die bijdragen aan een hogere inzetbaarheid en meer perspectief voor personeel. Hier ging dan ook het meeste geld naar toe in 2017. Enkele projecten waar in 2017 op ingezet, zijn bijvoorbeeld de aanpak van het ziekteverzuim, werksessies duurzame inzetbaarheid, een loopbaanportal en een lerend netwerk mbo/EVV.

Activiteiten van A+O VVT vormden ook onderdeel van de Arbeidsmarktagenda ‘Aan het werk voor ouderen’. Dit is een zorgbrede arbeidsmarktagenda, waarmee sociale partners in zorg en welzijn de arbeidsmarkt in de juiste richting willen laten bewegen.

Meer informatie

Download het (financiële) jaarverslag 2017

Nieuws

19-09-2018

In de ouderenzorg zijn dringend maatregelen nodig om het personeel te behouden. Alleen zo kan het groeiend aantal ouderen de juiste zorg worden geboden. Iedereen is nodig om mee te denken over de toekomst tijdens de hackacthon ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst ‘ op 29 en 30 november in Utrecht. Deze bijeenkomst is zowel voor werkgevers als werknemers en is een initiatief van de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’. 


Download hier de flyer en aanmeldingsformulier voor werkgeversDownload hier de flyer en aanmeldingsformulier voor werknemers

Het arbeidsfonds A+O VVT draagt bij aan de totstandkoming van deze hackaton.

22-08-2018

De AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2018 staat online. Hierin worden actuele arbeidsmarktonwikkelingen in de sector gepresenteerd. Het omvat: Trends op de arbeidsmarkt voor de sector Zorg & WJK;

19-06-2018

U kunt subsidie aanvragen voor een externe adviseur die samen met u een maatwerkprogramma opstelt en uitvoert om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.