Loopbaan: meer mogelijk dan je denkt

 

Behoefte aan inzicht in je loopbaanmogelijkheden in de zorg? De Week van de Loopbaan, dit jaar de week van 14 september, is een goede aanleiding om je erin te verdiepen. De Zorginspirator helpt je daarbij. Er is meer mogelijk dan je denkt.

 

Oriënteren

Denk je weleens over een volgende loopbaanstap? Wil je je verder ontwikkelen? Verandert het werk en moet je meeveranderen? Wordt het werk je te zwaar? Er zijn allerlei redenen om te onderzoeken wat er voor jou nog meer mogelijk is in de zorg. Via de site van Zorginspirator krijg je een concreet en soms verrassend inzicht in je persoonlijke loopbaanperspectieven. Zorginspirator biedt een overzicht van alle mogelijke functies in de gezondheidszorg: zorgverlenende en medische functies, maar ook ondersteunende functies in ict en administratie. Van elke functie staat beschreven wat die inhoudt, welke opleiding of bij-, na- of opscholing vereist is en waar je die kunt volgen. Zo kun je je goed oriënteren op een andere functie in de zorg. De hele zorgsector komt in beeld: naast de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg ook ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

Inspiratie

Bijzonder aan Zorginspirator is dat je niet alleen inzicht krijgt in de mogelijkheden van nu, maar ook in die van de toekomst. Van elke functie is een toekomstvariant beschreven, waarbij rekening is gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties. Je ziet hoe je eigen functie verandert en welke opleidingen of cursussen je kunt volgen om bij te blijven.

Op je persoonlijke account kun je je zorgprofiel vastleggen, je cv bijhouden of je gewerkte uren voor je BIG-(her)registratie berekenen.

Kortom: zoek je inspiratie voor jouw toekomst in de zorg, kijk dan op Zorginspirator en ga aan de slag!

Nieuws

14-09-2020

 

Behoefte aan inzicht in je loopbaanmogelijkheden in de zorg? De Week van de Loopbaan, dit jaar de week van 14 september, is een goede aanleiding om je erin te verdiepen. De Zorginspirator helpt je daarbij. Er is meer mogelijk dan je denkt.

 

 

02-07-2020

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd worden afgebouwd. Deze opleidingen worden volledig vervangen door een flexibel opleidingssysteem gebaseerd op leereenheden. Het nieuwe systeem maakt het voor zowel zij-instromers als doorstromers eenvoudiger om snel de juiste kwalificatie te behalen.

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.