Minder regels, meer tijd voor zorg

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.

Administratieve lasten

Zorgmedewerkers in alle sectoren zijn veel tijd kwijt aan administratieve lasten; ze ervaren regeldruk. Voor de VVT-sector namen Actiz, Zorgthuis.nl, NU'91, CNV Zorg en Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ en Vilans samen het initiatief om de registratielast terug te dringen. Dat deden ze in het project Meer tijd voor zorg, mede gefinancierd door A+O VVT. In de eindrapportage van het project staat welke activiteiten zijn ondernomen en welke inzichten ze opleverden.

Schrap- en snapsessies

In het project deden zorgteams mee aan regionale schrap- en snapsessies waarin snappen, schrappen en verbeteren van regels en processen centraal stond. Deelnemers aan de schrapsessie maakten de regels binnen hun organisatie inzichtelijk met de toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg en kregen handvatten hoe ze zelf de (interne) regeldruk zouden kunnen aanpakken. In de daaropvolgende snapsessies gingen zorgprofessionals met de inspectie en beroepsorganisaties in gesprek over vraagstukken en mogelijke oplossingen van administratieve lasten. Daardoor kregen zorgprofessionals meer inzicht in het waarom van bepaalde registraties en beleids- en overheidsorganisaties kregen input waarmee ze (externe) regeldruk op landelijk niveau kunnen aanpakken.

Negen bronnen van regeldruk

Aan de hand van de gegevens uit de snap- en schrapsessies onderzocht Vilans wat de grootste regeldruk veroorzaakt in de VVT. Ze clusterden die tot negen bronnen. Registraties en processen rond het zorgplan, rond het elektronisch cliëntendossier (ECD) en rond kwaliteit en veiligheid werden het meest genoemd: samen vormden die bijna 60% van de onnodige en/of inefficiënte registraties en processen die de zorgmedewerkers noemen.

Zelf aan de slag

Zelf aan de slag en een schrapsessie volgen? Ook in 2020 zijn er gratis schrap- en snapsessies. Bekijk de beschikbare data en meld je aan!

Nieuws

02-07-2020

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd worden afgebouwd. Deze opleidingen worden volledig vervangen door een flexibel opleidingssysteem gebaseerd op leereenheden. Het nieuwe systeem maakt het voor zowel zij-instromers als doorstromers eenvoudiger om snel de juiste kwalificatie te behalen.

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.

18-06-2020

Het RIVM heeft samen met sociale partners handreikingen samengesteld voor zorgprofessionals zodat zij veilig kunnen werken in verband met Covid-19. Deze handreikingen zijn speciaal voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zorg verlenen buiten het ziekenhuis. De handreikingen kun je gebruiken als leidraad in situaties waarin je niet goed kunt inschatten wat het besmettingsgevaar is.