Nationale Zorgklas bereidt extra hulpkrachten voor op werken in de zorg

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.

De Nationale Zorgklas is een landelijk initiatief om op verantwoorde wijze, via een versneld leertraject, mensen gereed te maken om ondersteuning te bieden binnen het werkveld. Afhankelijk van eerdere ervaring binnen de zorg wordt afgestemd welk trainingsprogramma geschikt is. Zo biedt de Nationale Zorgklas trainingen aan zorgprofessionals, herintreders en mensen die nog in opleiding zijn binnen de zorg. Maar ook aan mensen die nog niet in de zorgsector werkzaam zijn en toch graag willen ondersteunen. Eerdere ervaring in de zorg is dus niet altijd vereist. Wel is het van belang om gekoppeld te worden aan een zorgwerkgever, daarvoor wordt nauw samengewerkt met het landelijk initiatief ‘Extra Handen voor de Zorg’.

De Nationale Zorgklas is een initiatief van ActiZ en is mede mogelijk gemaakt door A+O VVT en Arbiedsmarktagenda 2023.

Nieuws

21-04-2020

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.

07-04-2020

Het SectorplanPlus biedt een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten voor de extra instroom van (zorg)professionals, die bijspringen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Werkgevers in Zorg & Welzijn kunnen gebruik maken van een subsidie om extra instroom aan personale ondersteuning in het kader van het coronavirus (COVID-19) te scholen. De subsidie wordt verstrekt door vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten. SectorplanPlus is een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als uw VVT-organisatie gebruik wilt maken van subsidie, dan kunt u op de website van SectorPlanPlus lezen wat u hiervoor kunt doen.

03-04-2020

De TilThermometer is vernieuwd! Het op papier of via Excel invullen van de tool is verleden tijd nu er een online TilThermometer is gelanceerd.