Online TilThermometer gelanceerd

De TilThermometer is vernieuwd! Het op papier of via Excel invullen van de tool is verleden tijd nu er een online TilThermometer is gelanceerd.

Al jarenlang is de TilThermometer een populair instrument  binnen de VVT. Met deze tool kun je in kaart brengen hoe hoog en van welk type de fysieke belasting van zorgverleners is. Ook kun je meten hoe hoog de zorgzwaarte is. Dit kan zowel op afdelings-, team- als organisatieniveau.

Met de TilThermometer toets je ook hoe succesvol jouw organisatie is met het invoeren van het beleid fysieke belasting. Hiervoor gaat de TilThermometer na in hoeverre er wordt gewerkt volgens de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting, zoals die in de Arbocatalogus VVT te vinden zijn.

De TilThermometer is in 2002 ontwikkeld door LOCOmotion, in opdracht van A+O VVT. Bij de laatste landelijke monitoring in de VVT is de TilThermometer door ruim 12.000 cliënten ingevuld. Omdat de TilThermometer veel wordt gebruikt was de behoefte aan een online versie dan ook groot. Ga via je mobiel, tablet of desktop naar www.tilthermometer.nl en gebruik de nieuwe TilThermometer voortaan online.

Nieuws

14-09-2020

 

Behoefte aan inzicht in je loopbaanmogelijkheden in de zorg? De Week van de Loopbaan, dit jaar de week van 14 september, is een goede aanleiding om je erin te verdiepen. De Zorginspirator helpt je daarbij. Er is meer mogelijk dan je denkt.

 

 

02-07-2020

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd worden afgebouwd. Deze opleidingen worden volledig vervangen door een flexibel opleidingssysteem gebaseerd op leereenheden. Het nieuwe systeem maakt het voor zowel zij-instromers als doorstromers eenvoudiger om snel de juiste kwalificatie te behalen.

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.