Online TilThermometer gelanceerd

De TilThermometer is vernieuwd! Het op papier of via Excel invullen van de tool is verleden tijd nu er een online TilThermometer is gelanceerd.

Al jarenlang is de TilThermometer een populair instrument  binnen de VVT. Met deze tool kun je in kaart brengen hoe hoog en van welk type de fysieke belasting van zorgverleners is. Ook kun je meten hoe hoog de zorgzwaarte is. Dit kan zowel op afdelings-, team- als organisatieniveau.

Met de TilThermometer toets je ook hoe succesvol jouw organisatie is met het invoeren van het beleid fysieke belasting. Hiervoor gaat de TilThermometer na in hoeverre er wordt gewerkt volgens de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting, zoals die in de Arbocatalogus VVT te vinden zijn.

De TilThermometer is in 2002 ontwikkeld door LOCOmotion, in opdracht van A+O VVT. Bij de laatste landelijke monitoring in de VVT is de TilThermometer door ruim 12.000 cliënten ingevuld. Omdat de TilThermometer veel wordt gebruikt was de behoefte aan een online versie dan ook groot. Ga via je mobiel, tablet of desktop naar www.tilthermometer.nl en gebruik de nieuwe TilThermometer voortaan online.

Nieuws

21-04-2020

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.

07-04-2020

Het SectorplanPlus biedt een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten voor de extra instroom van (zorg)professionals, die bijspringen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Werkgevers in Zorg & Welzijn kunnen gebruik maken van een subsidie om extra instroom aan personale ondersteuning in het kader van het coronavirus (COVID-19) te scholen. De subsidie wordt verstrekt door vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten. SectorplanPlus is een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als uw VVT-organisatie gebruik wilt maken van subsidie, dan kunt u op de website van SectorPlanPlus lezen wat u hiervoor kunt doen.

03-04-2020

De TilThermometer is vernieuwd! Het op papier of via Excel invullen van de tool is verleden tijd nu er een online TilThermometer is gelanceerd.