Jong + oud = goud!

Het is tijd voor vernieuwing in de medezeggenschap. Jongeren willen graag meedenken en meepraten over vernieuwingen binnen de organisaties waarvoor ze werken, maar voor veel jongeren is de stap naar de ondernemingsraad nog groot. Een ondernemingsraad kan beter inspelen op de problemen op de werkvloer als de hele werkvloer, in alle generaties, vertegenwoordigd is.


Ontvangst van het visieboekje van het MZLAB. V.l.n.r Aaldert Mellema (bestuurslid A+O VVT namens werknemers), Heleen Griffioen (bestuurslid StAG namens werkgevers), Evert Verhulp (SER).

 

Nieuwe, laagdrempelige vormen van medezeggenschap kan de participatie van alle medewerkers in de organisatie stimuleren. Vooral digitaal valt er nog een wereld te winnen voor ondernemingsraden.

In het MedezeggenschapsLAB (MZLab)  gingen 35 jongeren van verschillende zorginstellingen in gesprek met elkaar over medezeggenschap. In één bootcamp en vijf master­classes hebben de jongeren het belang van goede medezeggenschap leren inzien en zich verdiept in de actuele vraagstukken die daarin spelen, zoals nieuwe vormen van medezeggenschap, generatieverschillen,  flexibiliteit, digitalisering en zelfsturing. De jongeren kwamen op deze thema’s onder andere met deze oplossingen:

  • Organiseer liever korte (thematisch ingestoken) informele over­leggen dan lange vergaderin­gen.
  • Maak meer gebruik van digitale middelen voor inspraak en communicatie.
  • Creëer een structurele plaats in de OR voor flexkrachten.

De deelnemers zien voor de ondernemingsraad vooral een regierol weggelegd. Met als voor­naamste taak om de input van directe werknemersparticipatie te bundelen en dit terug te koppelen aan de bestuur­der. Lees alle adviezen en ideeën van de jongeren in het Zorg visieboekje.

 

Het MedezeggenschapsLAB (MZLab) werd georganiseerd door CNV jongeren en FNV jong samen met de arbeidsmarktfondsen A+O VVT en StAG. De arbeidsmarktfondsen hechten belang aan sterke en representatieve medezeggenschap in organisaties, zeker nu er steeds meer teams en organisaties richting zelfsturing gaan. Goede medezeggenschap waarin jongeren zich herkennen kan bovendien bijdragen aan het behoud van jongeren voor de sector.

De meeste jongeren die meededen aan MZLab willen zich vanaf nu graag verder inzetten voor de  medezeggenschap in hun organisatie. Ook de organisaties zijn enthousiast en gaan in gesprek met bestuurders, HR managers en OR’en om deze jongeren bij de medezeggenschap betrokken te houden. In 2017 wordt een terugkombijeenkomst georganiseerd om te peilen in welke mate de jongeren betrokken zijn gebleven bij de medezeggenschap. Jongere en oudere werknemers kunnen veel van elkaar leren en elkaar versterken. Hierdoor ontstaat een waardevolle dynamiek die kansen biedt voor de organisatie: jong + oud = Goud!

Nieuws

13-02-2020

Benieuwd naar hoe het staat met werkdruk, agressie en verzuim in de branche? Wil je een overzicht van de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt? Of meer weten over de mogelijkheden die technologie en domotica bieden om praktische problemen op te lossen? Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) biedt een actueel overzicht van de arbeidsmarktontwikkelingen in 2019 in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

12-02-2020

Het is zover: per 12 februari 2020 is zorginspirator.nl live! Alle professionals in de zorg die hun loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en werkplezier belangrijk vinden, die nieuwsgierig zijn en ondersteuning willen, krijgen hiermee inspiratie en onafhankelijk advies over hun mogelijkheden.

13-01-2020

Met trots presenteert A+O VVT deze maand een geheel vernieuwde en gebruiksvriendelijke Arbocatalogus VVT. In deze versie worden teams én medewerkers met praktische tips gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met gezond en veilig werken.