Bijeenkomsten vitaal, vakkundig en met plezier (door)werken

We leven steeds gezonder en dat kun je merken. De levensverwachting in Nederland is flink gestegen. Een paar jaar extra leven betekent ook een paar jaar extra werken. Volgens de voorspellingen gaan de jongeren van nu met pensioen op hun 72e. 

Werkgevers en werknemers (Actiz, BTN, FBZ, CNV en Nu’91) onderzoeken met ondersteuning van arbeidsmarktfonds A+O VVT, hoe  medewerkers vitaal, vakkundig en met plezier hun werk in de  VVT branche kunnen blijven uitvoeren. 

In drie regiosessies (Zwolle, Utrecht en Eindhoven) willen we kennisdeling tussen VVT-organisaties stimuleren en samen met de sector kijken waar nog behoefte aan is. De bijeenkomsten zijn momenten om elkaar te inspireren én uit te dagen. Dit doen we aan de hand van de speerpunten ont-automatisering, zelfleiderschap, dialoog en maatwerk.

Doelgroep: zorgmedewerkers, OR-leden, leidinggevenden en HR-professionals

Wilt u deelnemen aan één van de regiosessies? Stuur dan een mail naar info@aovvt.nl .

Data van de regiobijeenkomsten:

23 maart – Archipel, Eindhoven
13 april – Careyn, Utrecht -  locatie Rosendael
11 mei – Driezorg, Zwolle – Locatie Havezate

Elke bijeenkomst vindt plaats tussen 13:00-15:30 (inloop vanaf 12:30). Deelname is gratis, iedere deelnemer ontvangt bovendien een leuke gadget!

Nieuws

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien