Zelfscan voor zorgteams

De zorgsector is op dit moment flink aan het veranderen. De cliënt heeft meer eigen zeggenschap over de zorg die hij of zij afneemt; de eigen regie van de cliënt. Daarbij wordt het informele netwerk rondom de cliënt belangrijker, zoals familie en (andere) mantelzorgers. Veel teams in de zorgsector werken zelfstandiger. Al deze veranderingen hebben invloed op de manier waarop teams samenwerken.

Speciaal voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg ontwikkelden onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van A+O VVT en de sociale partners in de branche een eenvoudige scan waarmee u direct kunt zien hoe uw team ervoor staat op thema’s als:

  • Zelforganisatie
  • Samenwerking
  • Contact met het externe netwerk
  • Teamprestaties

Gebruik de resultaten gelijk in de praktijk.

Door het invullen van de zelfscan krijgt u de resultaten van uw eigen team en kunt u deze vergelijken met andere teams in de branche. Afhankelijk van uw scores krijgt u feedback over verbetermogelijkheden. De resultaten van de zelfscan bieden een goed vertrekpunt voor een gesprek in uw team over de samenwerking en verdere ontwikkelmogelijkheden. De scan is eenvoudig opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld om de gemaakte ontwikkeling te monitoren. Bekijk hier een voorbeeld van de resultaten.

verpleegkundige met vrouw in rolstoel

Hoe kunt u meedoen?

Invullen kan als individuele medewerker of leidinggevende, maar ook als compleet team of zorgorganisatie.

  • Als teamlid/medewerker: ga naar de website van de zelfscan en meldt u aan als medewerker. U kunt de zelfscan voor uzelf invullen en uw eigen resultaten inzien. Ook kunt u collega’s uit hetzelfde team uitnodigen (of door anderen uitgenodigd worden). In dat geval krijgt u de resultaten van het gehele team. 
  • Als leidinggevende: ga naar de website van de zelfscan en meldt u aan als leidinggevende. U kunt de zelfscan invullen voor een of meerdere van uw teams en uw eigen resultaten inzien. Ook kunt u medewerkers uit uw team(s) uitnodigen (of door anderen uitgenodigd worden). In dat geval krijgt u de resultaten van het gehele team.
  • Als organisatie: ga naar de website van de zelfscan en meldt u aan als organisatie. Vanuit management en HRM kunt u meerdere (of alle) leidinggevenden en teams in uw organisatie uitnodigen om aan de zelfscan deel te nemen. In de resultaten wordt dan ook de organisatie benchmark opgenomen.

Vertrouwelijkheid

Alle ingevulde gegevens worden zorgvuldig opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat er niet herleidbaar naar individuen gerapporteerd wordt. Als deelnemer krijgt u uw eigen resultaten. Teamresultaten laten alleen het gemiddelde van het team zien, niet van individuele deelnemers. Het is aan uzelf (of het team) of u de resultaten deelt met anderen. De benchmark voor de branche of de organisatie laat alleen het gemiddelde voor de branche of organisatie als geheel zien.

verzorgende loopt lachend samen met oude cliënt door gang verpleeghuis