College Zorg Opleidingen (CZO)

Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is.

De branche VVT kent naast een aantal functiegerichte thuiszorgopleidingen de branche-erkende opleidingen tot eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV), gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP), gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg (GRZ), gespecialiseerd verzorgende somatiek (GVS) en gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie.

De toetsing van opleidingsorganisaties en hun opleidingsprogramma’s aan criteria beoogt de gewenste kwaliteit van de programma’s te waarborgen. De regeling ‘Erkenning Opleidingen in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg’ op de site van het CZO beschrijft hoe dit voor de opleidingen plaatsvindt.