Vernet

Het peilstation Ziekteverzuim (Vernet) levert aan instellingen die daarvoor een abonnement hebben afgesloten de zogenaamde Vernetoverzichten. Hierin staan de verzuimcijfers van de eigen instelling naast die van de branche. Het overzicht bevat gedetailleerde verzuiminformatie, door de vergelijking met de branche beschikt de instelling over belangrijke stuurinformatie.

Voor A+O VVT stelt Vernet  jaar- kwartaalrapportages op, deze vindt u onder verzuimcijfers.

papier op tafel met grafieken en statistieken