Nieuws

Duurzame inzetbaarheid

Nieuws

De VVT werkt vandaag aan morgen. Hoe? Door de dialoog tussen medewerkers, werkgevers en landelijke organisaties te ondersteunen, en zo te achterhalen wat nodig is om medewerkers met zoveel mogelijk plezier naar hun werk te laten gaan.

Nieuwsbrief VVT

Nieuws

Om de werknemers die werkzaam zijn in de VVT zoveel mogelijk te ondersteunen, wordt er in verschillende projecten geïnvesteerd. In de VVT nieuwsbrief lees je meer over onderwerpen zoals ongewenst gedrag, de arbocatalogus en duurzame inzetbaarheid.

Jaaroverzicht 2021

Nieuws

In 2021 droeg A+O VVT bij aan diverse projecten. De projecten zijn onderverdeeld in de vier programmalijnen van het fonds

Doe de nieuwe persoonlijkheidstesten van de Zorgsinspirator

Nieuws

De Zorginspirator heeft sinds kort nieuwe persoonlijkheidstesten gepubliceerd. Wat zijn je belangrijkste drijfveren? Hoe voel je je in je baan?

Dispensatie Private Aanvulling WW En WGA (PAWW)

Nieuws

Vanaf 1 december 2021 is de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen voor de verplichte deelname aan de CAO PAWW met zekerheden...

Verzorgenden in VVT aan het werk met groep cliënten

Factsheets werknemers- en werkgeversenquêtes zorg en welzijn

Nieuws

Twee keer per jaar worden vanuit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) ongeveer 1.500 werkgevers en 30.000 werknemers in de sector...

Ziekteverzuimcijfers zorg en welzijn: hoog verzuim in VVT

Nieuws

Ziekteverzuimcijfers in de VVT tot en met medio 2021 zijn beschikbaar door het AZW-rapport 'Verzuim in zorg en welzijn'.

De CAO VVT 2021 is algemeen verbindend verklaard

Nieuws

CAO VVT 2021 algemeen verbindend verklaard. Het besluit treedt in werking op 19 november 2021 en loop tot 1 januari 2022.

Eerste zorgorganisaties gestart met aanpak Behoud Jong Zorgtalent

Nieuws

Jonge zorgmedewerkers verzuimen steeds vaker en langer. En verlaten het vak ook sneller dan voorheen. Oorzaken? Onder andere te veel stress en...