Nieuws

AZW programma 2023-2027

Nieuws

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn krijgt groen licht om de komende vijf jaar verder te gaan met het design thinking-traject. Binnen dit traject gaan verschillende partijen op zoek naar een nieuwe missie en visie, met nieuwe bouwstenen.

Cao-afspraken binnen handbereik

Nieuws

A+OVVT financiert een app waarmee zowel medewerkers als werkgevers de nieuwe cao-afspraken ten alle tijden binnen handbereik hebben.

Werkgevers in de VVT betalen mee aan de activiteiten van A+OVVT

Nieuws

Dit jaar wordt volgens afspraak een premie geïnd bij zorginstellingen, waardoor A+O VVT haar rol kan continueren. Wat houdt deze afspraak in? En vooral, wat gebeurt er met het geld?

Samen werken aan de zorg van morgen

Nieuws

Kitty Spaan en Martine Maes zijn als programmaleiders verantwoordelijk voor het programma ‘De VVT werkt vandaag aan morgen’. Dit programma komt voort uit de toegekende subsidie MDIEU, waar ook nog het tijdspaarfonds en de RVU regeling bij horen. Hoe gaan ze dat aanpakken? Wat is er nodig om een beweging op gang te brengen?

Subsidie van ruim 22 miljoen toegekend voor Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Nieuws

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het arbeidsmarktfonds voor de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (A+O VVT) subsidie toegekend van ruim € 22 miljoen.

Duurzame inzetbaarheid

Nieuws

De VVT werkt vandaag aan morgen. Hoe? Door de dialoog tussen medewerkers, werkgevers en landelijke organisaties te ondersteunen, en zo te achterhalen wat nodig is om medewerkers met zoveel mogelijk plezier naar hun werk te laten gaan.

Nieuwsbrief VVT

Nieuws

Om de werknemers die werkzaam zijn in de VVT zoveel mogelijk te ondersteunen, wordt er in verschillende projecten geïnvesteerd. In de VVT nieuwsbrief lees je meer over onderwerpen zoals ongewenst gedrag, de arbocatalogus en duurzame inzetbaarheid.

Jaaroverzicht 2021

Nieuws

In 2021 droeg A+O VVT bij aan diverse projecten. De projecten zijn onderverdeeld in de vier programmalijnen van het fonds

Doe de nieuwe persoonlijkheidstesten van de Zorgsinspirator

Nieuws

De Zorginspirator heeft sinds kort nieuwe persoonlijkheidstesten gepubliceerd. Wat zijn je belangrijkste drijfveren? Hoe voel je je in je baan?