Nieuws

Actuele arbeidsmarktinformatie over ontwikkelingen in de VVT

Nieuws

AZW biedt actuele arbeidsmarktinformatie over ontwikkelingen in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg in 2019.

Carrière-platform Zorginspirator is live

Nieuws

De Zorginspirator is live: een online carrière-platform voor zorgmedewerkers in de VVT die bezig willen zijn met hun toekomst.

afbeelding van een vrouw met de tekst klaar voor de volgende stap? zorg inspirator

Vernieuwde Arbocatalogus VVT online

Nieuws

Met trots presenteert A+O VVT deze maand een geheel vernieuwde en gebruiksvriendelijke Arbocatalogus VVT. In deze versie worden teams én medewerkers met praktische tips gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met gezond en veilig werken.

illustratie met koptekst veilig, met plezier en gezond werken in de VVT? Check ’t op de arbocatalogus VVT

Nieuwe subsidieaanvraag open voor scholing medewerkers

Nieuws

Van 2 tot 20 december 2019 kunnen zorg en welzijnsorganisatie subsidie aanvragen voor de scholing van medewerkers in het kader van het SectorplanPlus.

logo sectorplanplus

VVT leereenheden goedgekeurd voor mbo-certificaat

Nieuws

Flexibel onderwijs op maat: vier leereenheden binnen de VVT goedgekeurd voor mbo certificaat. ActiZ en A+O VVT werken aan mogelijkheden flexibel opleiden.

logo's van aovvt en actiz naast elkaar

Beroepscompetentieprofiel Helpende herzien

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)...

zorgmedewerker omhelst cliënt buiten

Subsidies voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

Nieuws

Stichting Tel mee met Taal biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor diverse opleidingstrajecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid....

logo tel mee met taal

Terugblik op 2018 en plannen voor 2019

Nieuws

Het jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 van A+O fonds VVT zijn gepubliceerd.

verpleegkundige helpt client

A+O VVT lanceert 38 nieuwe instructiefilms om overbelasting te voorkomen

Nieuws

In 2018 steeg het verzuim in de zorg onder meer door fysieke overbelasting. A+O VVT zet instructiefilms om dit te voorkomen.

fotograve maakt foto van een verpleegkundige en client in een rolstoel