Campagne ‘Daar zit meer achter’

Verpleegkundigen in de ouderenzorg gaan voor de uitdaging en complexiteit van hun vak. De ouderenzorg voorziet in de behoefte naar uitdaging en ontwikkeling, maar omdat het imago beperkt en vaak negatief is, en de studenten de complexiteit van de ouderenzorg nog niet (her)kennen, kiest men juist niet voor deze dynamische branche.

De werkgevers en werknemerspartijen in de VVT vinden het erg belangrijk dat studenten en docenten hbo-verpleegkunde een goed beeld hebben van het werken in de ouderenzorg. Dit is nodig in verband met de grote tekorten aan hbo-verpleegkundigen in de VVT en het beperkte beeld over het werkveld waardoor maar weinig hbo-verpleegkundigen er voor kiezen. In 2015 is daarom de Campagne ‘HBO-V in de ouderenzorg - Daar zit meer Achter’ gestart. Met deze campagne willen de sociale partners laten zien dat er veel meer achter het werk van hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg zit, dan veel mensen denken.

Op de website www.daarzitmeerachter.nl staan onder andere drie interactieve films (experiencegames) waarin complexe zorgsituaties met ouderen aan de orde zijn. Aankomend verpleegkundigen worden zo uitgedaagd om de situatie snel en goed in te schatten en de juiste beslissing te nemen. Ook verschijnt er elke week een blog van een ervaringsdeskundige, is er een kennistest en een docentenplein op de 2/3 website, zijn er student ambassadeurs actief, verschijnen er e-zines en is er veel activiteit op de social media kanalen van de campagne. Ook is de campagne soms zichtbaar aanwezig tijdens relevante evenementen.

www.daarzitmeerachter.nl

Nieuws

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien