Campagne ‘Daar zit meer achter’

Verpleegkundigen in de ouderenzorg gaan voor de uitdaging en complexiteit van hun vak. De ouderenzorg voorziet in de behoefte naar uitdaging en ontwikkeling, maar omdat het imago beperkt en vaak negatief is, en de studenten de complexiteit van de ouderenzorg nog niet (her)kennen, kiest men juist niet voor deze dynamische branche.

De werkgevers en werknemerspartijen in de VVT vinden het erg belangrijk dat studenten en docenten hbo-verpleegkunde een goed beeld hebben van het werken in de ouderenzorg. Dit is nodig in verband met de grote tekorten aan hbo-verpleegkundigen in de VVT en het beperkte beeld over het werkveld waardoor maar weinig hbo-verpleegkundigen er voor kiezen. In 2015 is daarom de Campagne ‘HBO-V in de ouderenzorg - Daar zit meer Achter’ gestart. Met deze campagne willen de sociale partners laten zien dat er veel meer achter het werk van hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg zit, dan veel mensen denken.

Op de website www.daarzitmeerachter.nl staan onder andere drie interactieve films (experiencegames) waarin complexe zorgsituaties met ouderen aan de orde zijn. Aankomend verpleegkundigen worden zo uitgedaagd om de situatie snel en goed in te schatten en de juiste beslissing te nemen. Ook verschijnt er elke week een blog van een ervaringsdeskundige, is er een kennistest en een docentenplein op de 2/3 website, zijn er student ambassadeurs actief, verschijnen er e-zines en is er veel activiteit op de social media kanalen van de campagne. Ook is de campagne soms zichtbaar aanwezig tijdens relevante evenementen.

www.daarzitmeerachter.nl

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.