Toekomstverkenning VVS-personeel 2015-2019

Als de overheid, opleiders en werkgevers niets doen, ontstaat binnen vier jaar een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang).

Voor een aantal functies is er nu al een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Dat blijkt uit het rapport Toekomstverkenning: Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 2015-2019.
De onderzoekers suggereren een aantal maatregelen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Om de goede combinatie van maatregelen te vinden en de randvoorwaarden te scheppen om deze ook te laten werken n de praktijk, is het volgens de onderzoekers belangrijk dat overheid, opleiders en werkgevers in zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken.
De Toekomstverkenning is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en heeft als doel om relevante partijen te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector.

Publicatie:

Toekomstverkenning VVS-personeel 2015-2019.pdf

Nieuws

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.

11-03-2019

In de Week van Zorg en Welzijn, van 11 tot en met 16 maart 2019, openen honderden organisaties hun deuren om mensen te laten zien hoe dankbaar en divers het werk in de zorg en welzijn kan zijn. Ook worden goede voorbeelden (vaandeldragers) uit het hele land in het zonnetje gezet.

11-12-2018

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ blijft een punt van aandacht in de verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De Inspectie SZW start daarom een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen. Zij heeft voor de campagne input gekregen van sociale partners in de VVT (ActiZ, ZorgthuisNL, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn,  FBZ en NU’91). Ook zal de Inspectie bij diverse verpleeghuizen inspecties uitvoeren.