YouChooz

Inleiding

YouChooz.nl is het voorlichtingsplatform over beroepen en opleidingen in de sectoren zorg, welzijn en sport. YouChooz is sinds 2014 gezamenlijk eigendom van de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, StAZ, StAG, SoFoKleS, FCB en OOfGGZ. Zij hebben het project overgenomen van Calibris. A+O VVT neemt in dit project de rol van penvoerder op zich.

Beroepenoriëntatie

YouChooz ondersteunt de beroepenoriëntatie van scholieren. Achter de website is YouChooz een knooppunt in een netwerk van mensen en organisaties.  In totaal zijn via de site zo’n 750 zogenaamde Choozguides actief uit verschillende branches. Dat zijn beroepskrachten, werknemers van zorg- en welzijnsorganisaties, stagiaires of zelfstandige beroepskrachten.  Scholieren kunnen contact met hen leggen als ze vragen hebben over een beroep of opleiding. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.

YouChooz wordt jaarlijks bezocht door ongeveer een miljoen bezoekers. Daarnaast lezen zo’n 250 organisaties mee om de informatie up to date te houden en aan te laten sluiten bij de praktijk in het werkveld. Een deel van de teksten op YouChooz is ook als folder beschikbaar.

Project YouChooz

Met behulp van een subsidie van VWS en financiële bijdragen van de zes fondsen zullen wordt Youchooz gedurende drie jaar doorontwikkeld en worden bijpassende activiteiten uitgevoerd. In 2015 staan het herijken van doel, doelgroep en boodschap van Youchooz op basis van huidige arbeidsmarktontwikkelingen centraal. Ook wordt onderzocht welke inhoudelijke vernieuwingen op het gebied van beroepen en opleidingen per branche nodig zijn en wordt de site technisch verbeterd.

Het project YouChooz is opgebouwd uit een Stuurgroep en een Adviesraad, waarin alle betrokken arbeidsmarktfondsen zijn vertegenwoordigd. Het project wordt ondersteund vanuit het secretariaat A+O VVT.

Neem eens een kijkje op www.youchooz.nl!

Nieuws

11-12-2018

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ blijft een punt van aandacht in de verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De Inspectie SZW start daarom een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen. Zij heeft voor de campagne input gekregen van sociale partners in de VVT (ActiZ, ZorgthuisNL, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn,  FBZ en NU’91). Ook zal de Inspectie bij diverse verpleeghuizen inspecties uitvoeren.

05-12-2018

'Hack de Procedure Dag' is het winnende idee van de hackathon 'Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst'. In dit concept kunnen medewerkers en managers één dag afwijken van drie bestaande procedures die het centraal stellen van de cliënt belemmeren. Het idee was afkomstig van team #WeToo, dat bestond uit zorgmedewerkers en werkgevers. 

A+O VVT heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze hackaton.

Lees het verslag van de hackathon op de website van Skipr.

 

04-12-2018

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met dat doel kwamen afgevaardigden van zes verpleeghuisorganisaties dinsdag 27 november in Utrecht bijeen voor de eerste schrapsessie. Ze gingen gezamenlijk aan de slag om regeldruk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. In 2019 worden er nog 14 bijeenkomsten georganiseerd voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging.