YouChooz

YouChooz.nl is het voorlichtingsplatform over beroepen en opleidingen in de sectoren zorg, welzijn en sport. YouChooz ondersteunt de beroepenoriëntatie van scholieren. YouChooz biedt uitgebreide en actuele informatie ter ondersteuning van een bewuste keuze. Op de site staan honderden handige adressen en informatie over de diverse werkvelden. En er zijn meer dan 400 beroeps- en opleidingsbeschrijvingen te vinden, met relevante informatie zoals salarisgegevens, benodigde persoonlijke eigenschappen en arbeidsmarktinformatie.

Bovendien wordt via de site individuele voorlichting gegeven door mensen met praktijkervaring. Honderden studenten, docenten en medewerkers zijn rechtstreeks en zonder tussenkomst van de redactie te mailen. Voor een open, eerlijk en realistisch antwoord op vragen!

De volgende zeven fondsen zijn de gezamenlijke eigenaar van YouChooz: 

  • A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)
  • O&O-fonds GGZ 
  • StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)
  • StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg)
  • SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector)
  • FCB (stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang) 
  • SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)


De fondsen zetten YouChooz in om instellingen in zorg, welzijn en sport te ondersteunen bij het werven van nieuwe medewerkers en het behoud van personeel. Dit is in lijn met de doelstelling van de website zoals deze in 1999 door de oprichter, Sectorfondsen Zorg en Welzijn, is vastgesteld.

Van 2005 tot april 2015 was Calibris (Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) de eigenaar van YouChooz. Calibris is opgegaan in de stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en heeft het stokje op 1 april 2015 overgedragen aan de bovengenoemde fondsen. 

Nieuws

02-07-2020

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd worden afgebouwd. Deze opleidingen worden volledig vervangen door een flexibel opleidingssysteem gebaseerd op leereenheden. Het nieuwe systeem maakt het voor zowel zij-instromers als doorstromers eenvoudiger om snel de juiste kwalificatie te behalen.

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.

18-06-2020

Het RIVM heeft samen met sociale partners handreikingen samengesteld voor zorgprofessionals zodat zij veilig kunnen werken in verband met Covid-19. Deze handreikingen zijn speciaal voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zorg verlenen buiten het ziekenhuis. De handreikingen kun je gebruiken als leidraad in situaties waarin je niet goed kunt inschatten wat het besmettingsgevaar is.