YouChooz

YouChooz.nl is het voorlichtingsplatform over beroepen en opleidingen in de sectoren zorg, welzijn en sport. YouChooz ondersteunt de beroepenoriëntatie van scholieren. YouChooz biedt uitgebreide en actuele informatie ter ondersteuning van een bewuste keuze. Op de site staan honderden handige adressen en informatie over de diverse werkvelden. En er zijn meer dan 400 beroeps- en opleidingsbeschrijvingen te vinden, met relevante informatie zoals salarisgegevens, benodigde persoonlijke eigenschappen en arbeidsmarktinformatie.

Bovendien wordt via de site individuele voorlichting gegeven door mensen met praktijkervaring. Honderden studenten, docenten en medewerkers zijn rechtstreeks en zonder tussenkomst van de redactie te mailen. Voor een open, eerlijk en realistisch antwoord op vragen!

De volgende zeven fondsen zijn de gezamenlijke eigenaar van YouChooz: 

  • A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)
  • O&O-fonds GGZ 
  • StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)
  • StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg)
  • SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector)
  • FCB (stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang) 
  • SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)


De fondsen zetten YouChooz in om instellingen in zorg, welzijn en sport te ondersteunen bij het werven van nieuwe medewerkers en het behoud van personeel. Dit is in lijn met de doelstelling van de website zoals deze in 1999 door de oprichter, Sectorfondsen Zorg en Welzijn, is vastgesteld.

Van 2005 tot april 2015 was Calibris (Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) de eigenaar van YouChooz. Calibris is opgegaan in de stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en heeft het stokje op 1 april 2015 overgedragen aan de bovengenoemde fondsen. 

Nieuws

21-04-2020

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.

07-04-2020

Het SectorplanPlus biedt een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten voor de extra instroom van (zorg)professionals, die bijspringen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Werkgevers in Zorg & Welzijn kunnen gebruik maken van een subsidie om extra instroom aan personale ondersteuning in het kader van het coronavirus (COVID-19) te scholen. De subsidie wordt verstrekt door vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten. SectorplanPlus is een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als uw VVT-organisatie gebruik wilt maken van subsidie, dan kunt u op de website van SectorPlanPlus lezen wat u hiervoor kunt doen.

03-04-2020

De TilThermometer is vernieuwd! Het op papier of via Excel invullen van de tool is verleden tijd nu er een online TilThermometer is gelanceerd.