Duurzaam werken in de VVT

Medewerkers in de VVT zorgen graag voor anderen. Maar zorgen zij ook goed voor zichzelf? En hoe kunnen organisatie de duurzame inzetbaarheid van medewerkers stimuleren?

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de VVT te versterken heeft  A+OVVT het programma Duurzaam werken in de VVT opgezet. Het programma werd mede mogelijjk gemaakt met behulp van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).  Duurzaam werken in de VVT bestaat uit de volgende onderdelen (klik op de titel om naar het betreffende onderdeel te gaan, of navigeer in het linkermenu):

De routekaart.
Voor het stimuleren duurzame inzetbaarheid is geen blauwdruk; er leiden meerdere wegen naar Rome. Om u te ondersteunen in het kiezen van een route die bij uw organisatie past is de Routekaart duurzaam werken in de VVT ontwikkeld. De routekaart bestaat uit 7 stappen en bevat allerlei voorbeelden en tips uit de praktijk. Deze zijn afkomstig van zes VVT-organisaties die – aan de hand van de routekaart- hun eigen route naar duurzame inzetbaarheid hebben uitgezet. Ze deelden hun ervaringen in een lerend netwerk.

De toolbox dialoog. 
De toolbox  bestaat  uit vier  instrumenten die kunnen helpen bij het voeren van een constructieve dialoog. De instrumenten zijn samen met een  denktank - bestaande uit HR- en OR-medewerkers in de VVT-  ontwikkeld. Zij  ontdekte dat een dialoog alleen vruchtbaar kan zijn wanneer de gesprekspartners met dezelfde verwachtingen aan tafel zitten. De toolbox ondersteunt hierbij.

De loopbaanpaden in de VVT in kaart. 
Om medewerkers een beeld te geven van de ontwikkelmogelijkheden die de branche VVT biedt, zijn de loopbaanpaden in kaart gebracht. De kaarten sluiten aan bij de verschillende niveaus. Het accent ligt op de zorgberoepen.

Ben jij regisseur van je eigen loopbaan? Met behulp van deze loopbaanscan  staan medewerkers in de VVT  even stil bij hun huidige werk en loopbaan. Na afloop krijgt men een rapportage met zijn/haar  uitkomsten en handige tips en informatie over de loopbaanmogelijkheden in de VVT.

Tot slot is als onderdeel van het programma de visie van A+O VVT op ‘Gezond, competent, met plezier en productief werken in de VVT, nu en in de toekomst’ vastgelegd in een document. U kunt deze hier downloaden.

Nieuws

21-04-2020

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.

07-04-2020

Het SectorplanPlus biedt een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten voor de extra instroom van (zorg)professionals, die bijspringen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Werkgevers in Zorg & Welzijn kunnen gebruik maken van een subsidie om extra instroom aan personale ondersteuning in het kader van het coronavirus (COVID-19) te scholen. De subsidie wordt verstrekt door vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten. SectorplanPlus is een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als uw VVT-organisatie gebruik wilt maken van subsidie, dan kunt u op de website van SectorPlanPlus lezen wat u hiervoor kunt doen.

03-04-2020

De TilThermometer is vernieuwd! Het op papier of via Excel invullen van de tool is verleden tijd nu er een online TilThermometer is gelanceerd.