Duurzaam werken in de VVT

Medewerkers in de VVT zorgen graag voor anderen. Maar zorgen zij ook goed voor zichzelf? En hoe kunnen organisatie de duurzame inzetbaarheid van medewerkers stimuleren?

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de VVT te versterken heeft  A+OVVT het programma Duurzaam werken in de VVT opgezet. Het programma werd mede mogelijjk gemaakt met behulp van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).  Duurzaam werken in de VVT bestaat uit de volgende onderdelen (klik op de titel om naar het betreffende onderdeel te gaan, of navigeer in het linkermenu):

De routekaart.
Voor het stimuleren duurzame inzetbaarheid is geen blauwdruk; er leiden meerdere wegen naar Rome. Om u te ondersteunen in het kiezen van een route die bij uw organisatie past is de Routekaart duurzaam werken in de VVT ontwikkeld. De routekaart bestaat uit 7 stappen en bevat allerlei voorbeelden en tips uit de praktijk. Deze zijn afkomstig van zes VVT-organisaties die – aan de hand van de routekaart- hun eigen route naar duurzame inzetbaarheid hebben uitgezet. Ze deelden hun ervaringen in een lerend netwerk.

De toolbox dialoog. 
De toolbox  bestaat  uit vier  instrumenten die kunnen helpen bij het voeren van een constructieve dialoog. De instrumenten zijn samen met een  denktank - bestaande uit HR- en OR-medewerkers in de VVT-  ontwikkeld. Zij  ontdekte dat een dialoog alleen vruchtbaar kan zijn wanneer de gesprekspartners met dezelfde verwachtingen aan tafel zitten. De toolbox ondersteunt hierbij.

De loopbaanpaden in de VVT in kaart. 
Om medewerkers een beeld te geven van de ontwikkelmogelijkheden die de branche VVT biedt, zijn de loopbaanpaden in kaart gebracht. De kaarten sluiten aan bij de verschillende niveaus. Het accent ligt op de zorgberoepen.

Ben jij regisseur van je eigen loopbaan? Met behulp van deze loopbaanscan  staan medewerkers in de VVT  even stil bij hun huidige werk en loopbaan. Na afloop krijgt men een rapportage met zijn/haar  uitkomsten en handige tips en informatie over de loopbaanmogelijkheden in de VVT.

Tot slot is als onderdeel van het programma de visie van A+O VVT op ‘Gezond, competent, met plezier en productief werken in de VVT, nu en in de toekomst’ vastgelegd in een document. U kunt deze hier downloaden.

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.