Duurzaam werken in de VVT

Medewerkers in de VVT zorgen graag voor anderen. Maar zorgen zij ook goed voor zichzelf? En hoe kunnen organisatie de duurzame inzetbaarheid van medewerkers stimuleren?

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de VVT te versterken heeft  A+OVVT het programma Duurzaam werken in de VVT opgezet. Het programma werd mede mogelijjk gemaakt met behulp van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).  Duurzaam werken in de VVT bestaat uit de volgende onderdelen (klik op de titel om naar het betreffende onderdeel te gaan, of navigeer in het linkermenu):

De routekaart.
Voor het stimuleren duurzame inzetbaarheid is geen blauwdruk; er leiden meerdere wegen naar Rome. Om u te ondersteunen in het kiezen van een route die bij uw organisatie past is de Routekaart duurzaam werken in de VVT ontwikkeld. De routekaart bestaat uit 7 stappen en bevat allerlei voorbeelden en tips uit de praktijk. Deze zijn afkomstig van zes VVT-organisaties die – aan de hand van de routekaart- hun eigen route naar duurzame inzetbaarheid hebben uitgezet. Ze deelden hun ervaringen in een lerend netwerk.

De toolbox dialoog. 
De toolbox  bestaat  uit vier  instrumenten die kunnen helpen bij het voeren van een constructieve dialoog. De instrumenten zijn samen met een  denktank - bestaande uit HR- en OR-medewerkers in de VVT-  ontwikkeld. Zij  ontdekte dat een dialoog alleen vruchtbaar kan zijn wanneer de gesprekspartners met dezelfde verwachtingen aan tafel zitten. De toolbox ondersteunt hierbij.

De loopbaanpaden in de VVT in kaart. 
Om medewerkers een beeld te geven van de ontwikkelmogelijkheden die de branche VVT biedt, zijn de loopbaanpaden in kaart gebracht. De kaarten sluiten aan bij de verschillende niveaus. Het accent ligt op de zorgberoepen.

Ben jij regisseur van je eigen loopbaan? Met behulp van deze loopbaanscan  staan medewerkers in de VVT  even stil bij hun huidige werk en loopbaan. Na afloop krijgt men een rapportage met zijn/haar  uitkomsten en handige tips en informatie over de loopbaanmogelijkheden in de VVT.

Tot slot is als onderdeel van het programma de visie van A+O VVT op ‘Gezond, competent, met plezier en productief werken in de VVT, nu en in de toekomst’ vastgelegd in een document. U kunt deze hier downloaden.

Nieuws

11-12-2018

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ blijft een punt van aandacht in de verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De Inspectie SZW start daarom een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen. Zij heeft voor de campagne input gekregen van sociale partners in de VVT (ActiZ, ZorgthuisNL, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn,  FBZ en NU’91). Ook zal de Inspectie bij diverse verpleeghuizen inspecties uitvoeren.

05-12-2018

'Hack de Procedure Dag' is het winnende idee van de hackathon 'Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst'. In dit concept kunnen medewerkers en managers één dag afwijken van drie bestaande procedures die het centraal stellen van de cliënt belemmeren. Het idee was afkomstig van team #WeToo, dat bestond uit zorgmedewerkers en werkgevers. 

A+O VVT heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze hackaton.

Lees het verslag van de hackathon op de website van Skipr.

 

04-12-2018

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met dat doel kwamen afgevaardigden van zes verpleeghuisorganisaties dinsdag 27 november in Utrecht bijeen voor de eerste schrapsessie. Ze gingen gezamenlijk aan de slag om regeldruk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. In 2019 worden er nog 14 bijeenkomsten georganiseerd voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging.