Routekaart naar duurzaam werken in de VVT

In 7 stappen naar uw eigen route

Voor het stimuleren duurzame inzetbaarheid is geen blauwdruk; er leiden meerdere wegen naar Rome. Om u te ondersteunen in het kiezen van een route die bij uw organisatie past is de Routekaart duurzaam werken in de VVT ontwikkeld.  Nadat zes VVT-organisaties de Routekaart eerst hebben uitgeprobeerd is deze verrijkt met de ervaringen en inzichten van de gebruikers.

De Routekaart bestaat uit 7 stappen:

Gebruik van de Routekaart

U kunt de Routekaart stapsgewijs doorlopen. Alle stappen zijn aangevuld met verhalen uit de praktijk, praktische tips & eyeopemers en 'stof tot nadenken'. 

Duurzaam werken in de VVT 2.0

De Routekaart duurzaam werken in de VVT is een van de opbrengsten van het project Duurzaam werken in de VVT 2.0. Doel van dit project is om duurzame inzetbaarheid binnen de VVT te bevorderen en is mogelijk gemaakt met behulp van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Verschillende VVT-instellingen hebben aan het project meegedaan. Bijvoorbeeld door mee te denken over de routekaart via ‘lerend netwerk’ of deel te nemen aan ‘de denktank’.

Het ESF investeert in jouw toekomst.