Waarom duurzame inzetbaarheid

Vergrijzing, veranderingen in de zorg, voldoende gemotiveerd en vitaal personeel: er zijn allerlei in- en externe redenen om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van personeel. Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Starten met duurzame inzetbaarheid betekent daarom eerst  het definiëren van wat duurzame inzetbaarheid voor de eigen organisatie betekent en wat de meerwaarde is voor de organisatie en de medewerkers.
Verhoog  de kans op een succesvolle aanpak van duurzame inzetbaarheid en begin met het beantwoorden van de volgende twee vragen. 

  • Wat verstaat de organisatie onder duurzame inzetbaarheid?
    Belangrijk is om binnen de organisatie een definitie met elkaar af te spreken omdat de term duurzame inzetbaarheid op veel verschillende manier gebruikt kan worden. Door er afspraken over te maken is er een gezamenlijk vertrekpunt. 
  • Wat is de meerwaarde van duurzame inzetbaarheid?
    Meestal is er binnen een organisatie een directe aanleiding om werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld door een hoog ziekteverzuim of een vergrijsd personeelsbestand. Voor een duurzame, succesvolle aanpak is het advies om verder te kijken dan alleen dit directe belang. Welke toegevoegde waarde kan duurzame inzetbaarheid (nog meer) bieden voor de organisatie? Door duurzame inzetbaarheid te koppelen aan de visie, missie en kernwaarden van de organisatie wordt de meerwaarde vaak snel zichtbaar.