De balans opmaken

Organisaties die werk willen maken van duurzame inzetbaarheid hoeven niet vanaf het begin te starten. Iedere organisatie heeft wel beleid rond HRM-, arbo- en  opleiding/scholing om te werken aan een sterkere  inzetbaarheid van medewerkers. Maar wat vaak ontbreekt is samenhang en bewuste sturing op duurzame inzetbaarheid. Om een passende aanpak te vinden, zijn er binnen de organisatie al allerlei gegevens voorhanden die hiervoor handvatten kunnen bieden. Kortom: door de balans op te maken kan er – in de derde stap – een plan van aanpak (route) ontwikkeld worden die aansluit bij de organisatie en reeds ingezette beleid.

Centraal in deze stap staan de volgende vragen:

  • Wat gebeurt er al?
    Breng in kaart wat uw organisatie al  onderneemt om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Werkt het? Zijn er verbetermogelijkheden? Wanneer u nog geen of nauwelijks bewust actie onderneemt, en geen richting weet, neem dan het bestaande HRM-, arbo- en opleidingsbeleid als uitgangspunt. Ga daarbinnen op zoek naar de de verschillende bouwstenen van duurzame inzetbaarheid zoals gezond, gemotiveerd, competent en productief. Wat gebeurt er al op het gebied van deze bouwstenen wat draagt dat bij aan de inzetbaarheid  en elke medewerkers worden daarmee bereikt?
  • Wat zeggen de bedrijfsgegevens?
    Ga op zoek naar bedrijfsresultaten die u iets kunnen zeggen over de bouwstenen van duurzame inzetbaarheid, oftewel gezond, gemotiveerd, competent en productief, Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkertevredenheids-onderzoeken, verzuimanalyses, in-, door- en uitstroomgegevens of RI&E’s.  Bekijk deze bedrijfsresultaten eens door de bril van duurzame inzetbaarheid. Zijn er verschillen tussen de leeftijdsgroepen/levensfasen? Waar liggen verbetermogelijkheden? Kijk hierbij ook naar de toekomst: wat betekenen de gegevens voor de inzetbaarheid van medewerkers over een paar jaar?

Door op zoek te gaan naar de antwoorden op en de samenhang tussen de bovenstaande vragen krijgt u een beeld van de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie en de uitdagingen die er zijn. Deze bieden richting voor een aanpak.