Plan van aanpak maken

Wanneer de balans is opgemaakt en duidelijk is waar de verbeteringen nodig zijn kan er een plan van aanpak opgesteld worden.

Centraal tijdens deze stap staan:

  • De uitdagingen
    Tijdens stap 2, het opmaken van de balans is duidelijk geworden waar de uitdagingen liggen. Aan te raden is niet te veel te gelijk op te pakken en keuzes te maken in het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Wie de keuzes u maakt en op welke wijze  is afhankelijk van de organisatie.  Een manier om tot een gewogen afweging te komen, is om eerst een aantal criteria op te stellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: het belang dat aan duurzame inzetbaarheid  wordt gehecht, het bereik (worden alle medewerkers bereikt of alleen een deel?), of de  termijn (wel/geen snelle winst). Is de keuze gemaakt dan is het verstandig de opdracht en het gewenste resultaat helder te formuleren.
  • Keuzes in de aanpak
    Om tot een plan van aanpak te komen is het goed  om de verschillende mogelijkheden te bekijken. Welke aanpak past het beste bij de organisatie? Wat heeft  in het  verleden goed gewerkt en kunt u nu ook toepassen (benut  de kracht van de organisatie). Wat zijn de  randvoorwaarden?  Stel een plan van aanpak bij voorkeur op met het  projectteam.

Na beantwoording van bovenstaande vragen kunt u beginnen met het maken van een plan van aanpak.