Stof tot nadenken

Wanneer maakte jij deel uit van een ‘winning-team’?

Stel uzelf eens de volgende vraag:  Kunt u het moment terug halen dat u onderdeel was van een  ‘winning-team’?  Dat u bijvoorbeeld trots was om onderdeel uit te maken van dat  team.  Wat maakte het werken in  dat team zo bijzonder en wat was jouw rol?

Even geen prioriteit aan duurzame inzetbaarheid?

De VVT is volop in beweging. Ontwikkelingen die maken dat duurzame inzetbaarheid juist ook nu van belang is voor de branche.  Maar er staat vaak al veel op de agenda dat ‘moet . Ondanks het feit dat de Raad van bestuur achter het project staat en het belang van duurzame inzetbaarheid duidelijk is, verdwijnt het thema soms toch ook tijdelijk van de prioriteitenlijst bij deelnemende organisaties aan het project Duurzaam werken in de VVT 2.0.  Twee voorbeelden:

 ‘Soms gaan andere dingen voor, zoals momenteel de ondertoezichtstelling. Hierdoor is het project tijdelijk stil komen te liggen. De activiteiten die reeds in gang waren gezet, lopen wel door maar er kan tot de zomer niet met nieuwe activiteiten worden begonnen.’

‘Door de komst van nieuwe bestuurder is de transitie naar zelfstandige teams in een enorme versnelling gekomen. De invoering vraagt veel extra inspanningen van medewerkers. Om de belasting binnen de instelling te beperken, zijn binnen de instelling zes projecten als prioriteit benoemd (de overige projecten en activiteiten zijn stilgelegd). Deze zes projecten zijn met name projecten die verplicht zijn vanuit de overheid en gemeenten (daar komen we niet onderuit). Daarnaast is ook aan het project Duurzame Inzetbaarheid prioriteit gegeven, maar dit project bungelt wel onderaan de lijst van prioriteitsprojecten. De andere projecten gaan voor, omdat ze verplicht zijn. Er worden wel stappen gezet, maar het gaat héél langzaam.’

Prioriteit geven aan Duurzame inzetbaarheid

Hoe kan ondanks de actuele ontwikkelingen  toch de aandacht voor duurzame inzetbaarheid worden behouden binnen een organisatie? Twee voorbeelden:

‘Er spelen altijd wel andere dingen waardoor je je kan laten afleiden of de boel stil kan komen te liggen (waan van de dag), maar we hebben de lijn wel vast kunnen houden. We gaan langzaam maar zeker vooruit. Het gaat niet snel, maar het gaat de goede kant op.’

‘Ondanks dat het project stil lag, ben ik wel mijn missie uit blijven dragen en heb acties opgepakt. Er is altijd wel iets te doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid’.