Draagvlak creëren

Het is belangrijk tijdens het gehele project rond duurzame inzetbaarheid aandacht te besteden aan het creëren en behouden van draagvlak. Dus niet alleen als het plan van aanpak in uitvoering gaat, maar ook al daarvoor. In stap 4 wordt het versterken van draagvlak belicht en er staan twee vragen rond het thema draagvlak centraal;

Hoe kan draagvlak op de werkvloer worden gecreëerd?

Als duidelijk is wat de organisatie met duurzame inzetbaarheid beoogt (stap 1) en hoe de organisatie duurzame inzetbaarheid wil versterken, is het essentieel  om de werkvloer te informeren en te betrekken.

Is er (nog) voldoende draagvlak voor uitvoering van het plan van aanpak op managementniveau?

Zo vlak voor de uitvoering van het projectplan het verstandig te controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan en of er op managementniveau  (nog ) voldoende draagvlak voor is. Als er twijfel is over de aanwezigheid van draagvlak, is het van belang hierover het gesprek aan te gaan.