Stof tot nadenken

Goed zorgen voor een ander, minder voor zichzelf

Zijn aan de duurzame inzetbaarheid van VVT-medewerkers andere uitdagingen verbonden in vergelijking met  medewerkers in andere sectoren?  De deelnemers aan het lerend netwerk denken van wel, in ieder geval in de zorg. Medewerkers in de VVT zorgen heel goed voor een ander. Dit lijkt bijna ingebakken in de persoonskenmerken van medewerkers. Maar goed zorgen voor een ander vereist dat degene die de zorg verleent vitaal is, over de vereiste competenties beschikt maar zeker ook het werk met plezier doet. Zorgen voor een ander kan dus alleen als je ook voor jezelf zorgt. Is dit herkenbaar voor u? En voor uw collega’s?

Zijn medewerkers zich bewust van duurzame inzetbaarheid?

Zien medewerkers in de VVT het belang van duurzame inzetbaarheid (voldoende) in? Binnen de meeste organisaties die deelnamen aan het lerend netwerk is er nog volop werk aan de winkel. Hoewel binnen de meeste organisaties al de eerste stappen zijn ondernomen om hen te informeren over duurzame inzetbaarheid blijkt dat duurzame inzetbaarheid binnen de meeste organisaties nog niet leeft onder medewerkers:

‘Bij zorgmedewerkers leeft duurzame inzetbaarheid nog niet erg. Het gewone werk komt eerst.’

‘Duurzame inzetbaarheid is een thema dat momenteel nog niet leeft binnen de organisatie. Ondanks ontwikkelingen in de sector voelen medewerkers nog geen urgentie. Ze zijn niet bang om hun baan te verliezen, ondanks dat op korte termijn veel baanverlies wordt verwacht. Ze zijn eraan gewend dat de werkgever wel voor ze zorgt, dus waarom werk maken van de eigen inzetbaarheid? Werkgevers zijn ook gewend om voor hun medewerkers te zorgen.’

‘Wat het moeilijk maakt, is dat binnen de zorg veel medewerkers met kleine parttime banen werken. Zij zijn minder betrokken bij de organisatie.’

‘Duurzame inzetbaarheid is geen thema waar medewerkers mee bezig zijn. Als er iets gebeurt met een medewerker, dan wordt daar wel op ingespeeld. Maar als er geen klachten zijn, dan zijn medewerkers niet met duurzame inzetbaarheid bezig.’

‘Het idee van duurzame inzetbaarheid zal door een deel van de medewerkers goed ontvangen worden, maar door een deel ook niet. Het probleem is dat medewerkers pas inzien dat het echt niet meer gaat als het al te laat is (en het ook echt niet meer gaat).’