Actualisatie beroepscompetentieprofielen MBO-verpleegkundige en verzorgende

Status project: Afgerond

Inhoud:

BDM advies heeft in opdracht van A+O VVT de beroepscompetentieprofielen (BCP’s) van MBO-verpleegkundige en Verzorgende IG in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) geactualiseerd. In de BCP’s komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk binnen de VVT-branche. De vernieuwde BCP’s beschrijven, in het licht van de transities in de zorg, een aantal nieuwe aspecten van het werk.

Technologische ontwikkelingen

Een duidelijke trend in het werk is de toepassing van e-health, hulpmiddelen bij zelfmanagement, zorg op afstand en andere technologische (ict) ontwikkelingen. Enerzijds is sprake van vernieuwingen die direct ingrijpen in het zorgproces, anderzijds van vernieuwingen die planning en verantwoording vergemakkelijken. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de gevraagde competenties van verzorgenden en verplegenden.

Ondersteunen zelfredzaamheid

Veel van de inzet van de vp4 en vz-ig is erop gericht om de cliënt zelfredzamer te maken en het informele netwerk te coachen en ondersteunen. In het beroepscompetentieprofiel wordt dit doel nu ook expliciet vermeld en uitgewerkt.

Daarnaast wordt er meer gevraagd van geriatrische revalidatiezorg doordat men langer thuis blijft wonen en er vaker sprake is van comorbiditeit bij patiënten. Bovendien krijgen zorgvragers te maken met de verschillende wetgeving en consequenties in bekostiging. Hierdoor moeten verzorgenden IG en verpleegkundigen meer dan voorheen goede voorlichting kunnen geven of tijdig andere professionals inschakelen. Ook deze ontwikkelingen worden nader geëxpliciteerd in het herziene BCP.

Nieuws

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien