Actualisatie beroepscompetentieprofielen MBO-verpleegkundige en verzorgende

Status project: Afgerond

Inhoud:

BDM advies heeft in opdracht van A+O VVT de beroepscompetentieprofielen (BCP’s) van MBO-verpleegkundige en Verzorgende IG in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) geactualiseerd. In de BCP’s komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk binnen de VVT-branche. De vernieuwde BCP’s beschrijven, in het licht van de transities in de zorg, een aantal nieuwe aspecten van het werk.

Technologische ontwikkelingen

Een duidelijke trend in het werk is de toepassing van e-health, hulpmiddelen bij zelfmanagement, zorg op afstand en andere technologische (ict) ontwikkelingen. Enerzijds is sprake van vernieuwingen die direct ingrijpen in het zorgproces, anderzijds van vernieuwingen die planning en verantwoording vergemakkelijken. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de gevraagde competenties van verzorgenden en verplegenden.

Ondersteunen zelfredzaamheid

Veel van de inzet van de vp4 en vz-ig is erop gericht om de cliënt zelfredzamer te maken en het informele netwerk te coachen en ondersteunen. In het beroepscompetentieprofiel wordt dit doel nu ook expliciet vermeld en uitgewerkt.

Daarnaast wordt er meer gevraagd van geriatrische revalidatiezorg doordat men langer thuis blijft wonen en er vaker sprake is van comorbiditeit bij patiënten. Bovendien krijgen zorgvragers te maken met de verschillende wetgeving en consequenties in bekostiging. Hierdoor moeten verzorgenden IG en verpleegkundigen meer dan voorheen goede voorlichting kunnen geven of tijdig andere professionals inschakelen. Ook deze ontwikkelingen worden nader geëxpliciteerd in het herziene BCP.

Nieuws

11-12-2018

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ blijft een punt van aandacht in de verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De Inspectie SZW start daarom een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen. Zij heeft voor de campagne input gekregen van sociale partners in de VVT (ActiZ, ZorgthuisNL, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn,  FBZ en NU’91). Ook zal de Inspectie bij diverse verpleeghuizen inspecties uitvoeren.

05-12-2018

'Hack de Procedure Dag' is het winnende idee van de hackathon 'Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst'. In dit concept kunnen medewerkers en managers één dag afwijken van drie bestaande procedures die het centraal stellen van de cliënt belemmeren. Het idee was afkomstig van team #WeToo, dat bestond uit zorgmedewerkers en werkgevers. 

A+O VVT heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze hackaton.

Lees het verslag van de hackathon op de website van Skipr.

 

04-12-2018

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met dat doel kwamen afgevaardigden van zes verpleeghuisorganisaties dinsdag 27 november in Utrecht bijeen voor de eerste schrapsessie. Ze gingen gezamenlijk aan de slag om regeldruk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. In 2019 worden er nog 14 bijeenkomsten georganiseerd voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging.