Actualisatie beroepscompetentieprofielen MBO-verpleegkundige en verzorgende

Status project: Afgerond

Inhoud:

BDM advies heeft in opdracht van A+O VVT de beroepscompetentieprofielen (BCP’s) van MBO-verpleegkundige en Verzorgende IG in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) geactualiseerd. In de BCP’s komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk binnen de VVT-branche. De vernieuwde BCP’s beschrijven, in het licht van de transities in de zorg, een aantal nieuwe aspecten van het werk.

Technologische ontwikkelingen

Een duidelijke trend in het werk is de toepassing van e-health, hulpmiddelen bij zelfmanagement, zorg op afstand en andere technologische (ict) ontwikkelingen. Enerzijds is sprake van vernieuwingen die direct ingrijpen in het zorgproces, anderzijds van vernieuwingen die planning en verantwoording vergemakkelijken. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de gevraagde competenties van verzorgenden en verplegenden.

Ondersteunen zelfredzaamheid

Veel van de inzet van de vp4 en vz-ig is erop gericht om de cliënt zelfredzamer te maken en het informele netwerk te coachen en ondersteunen. In het beroepscompetentieprofiel wordt dit doel nu ook expliciet vermeld en uitgewerkt.

Daarnaast wordt er meer gevraagd van geriatrische revalidatiezorg doordat men langer thuis blijft wonen en er vaker sprake is van comorbiditeit bij patiënten. Bovendien krijgen zorgvragers te maken met de verschillende wetgeving en consequenties in bekostiging. Hierdoor moeten verzorgenden IG en verpleegkundigen meer dan voorheen goede voorlichting kunnen geven of tijdig andere professionals inschakelen. Ook deze ontwikkelingen worden nader geëxpliciteerd in het herziene BCP.

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.