Beroepscompetentieprofiel verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg

Sociale partners in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg hebben het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) vastgesteld. In het BCP komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk. Het profiel voor GRZ-verzorgende is de basis voor de derde branche-erkende vervolgopleiding in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg.

In het BCP staan de taken en de competenties beschreven van de GRZ-verzorgende. Het profiel is opgesteld zodat opleidingen tot GRZ-verzorgende ontwikkeld en erkend kunnen worden. Hiervoor zijn de kerntaken en competenties van de GRZ-verzorgende beschreven en zijn in de bijlage criteria opgenomen waar een opleiding aan moet voldoen om erkend te worden. Organisaties en medewerkers in de VVT-branche kunnen het profiel ook gebruiken als instrument voor personeelsbeleid, onder meer voor de werving en selectie van medewerkers en in functioneringsgesprekken. Het BCP is tenslotte ook te gebruiken om verzorgenden te informeren over het vak van GRZ-verzorgende.

De GRZ-verzorgende heeft een functie waarin reguliere taken van een verzorgende worden gecombineerd met taken die specifiek zijn voor de GRZ. In het BCP zijn alleen de uitbreidingstaken van de GRZ verzorgende beschreven. Het bevat de algemeen geldende taken en competenties, individuele organisaties voor GRZ kunnen eigen accenten in de taken en competenties van de GRZ -verzorgende leggen.

Per 1 maart 2017 kunnen opleidingen een branche erkenning aanvragen via het College Zorgopleidingen (CZO). Nadere informatie hierover volgt.

Download het beroepscompetentieprofiel GRZ (PDF)

Nieuws

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien