Beroepscompetentieprofiel verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg

Sociale partners in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg hebben het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) vastgesteld. In het BCP komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk. Het profiel voor GRZ-verzorgende is de basis voor de derde branche-erkende vervolgopleiding in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg.

In het BCP staan de taken en de competenties beschreven van de GRZ-verzorgende. Het profiel is opgesteld zodat opleidingen tot GRZ-verzorgende ontwikkeld en erkend kunnen worden. Hiervoor zijn de kerntaken en competenties van de GRZ-verzorgende beschreven en zijn in de bijlage criteria opgenomen waar een opleiding aan moet voldoen om erkend te worden. Organisaties en medewerkers in de VVT-branche kunnen het profiel ook gebruiken als instrument voor personeelsbeleid, onder meer voor de werving en selectie van medewerkers en in functioneringsgesprekken. Het BCP is tenslotte ook te gebruiken om verzorgenden te informeren over het vak van GRZ-verzorgende.

De GRZ-verzorgende heeft een functie waarin reguliere taken van een verzorgende worden gecombineerd met taken die specifiek zijn voor de GRZ. In het BCP zijn alleen de uitbreidingstaken van de GRZ verzorgende beschreven. Het bevat de algemeen geldende taken en competenties, individuele organisaties voor GRZ kunnen eigen accenten in de taken en competenties van de GRZ -verzorgende leggen.

Per 1 maart 2017 kunnen opleidingen een branche erkenning aanvragen via het College Zorgopleidingen (CZO). Nadere informatie hierover volgt.

Download het beroepscompetentieprofiel GRZ (PDF)

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.