Beroepscompetentieprofiel verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg

Sociale partners in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg hebben het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) vastgesteld. In het BCP komen specifieke elementen aan bod zoals die zich voordoen in de beroepspraktijk. Het profiel voor GRZ-verzorgende is de basis voor de derde branche-erkende vervolgopleiding in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg.

In het BCP staan de taken en de competenties beschreven van de GRZ-verzorgende. Het profiel is opgesteld zodat opleidingen tot GRZ-verzorgende ontwikkeld en erkend kunnen worden. Hiervoor zijn de kerntaken en competenties van de GRZ-verzorgende beschreven en zijn in de bijlage criteria opgenomen waar een opleiding aan moet voldoen om erkend te worden. Organisaties en medewerkers in de VVT-branche kunnen het profiel ook gebruiken als instrument voor personeelsbeleid, onder meer voor de werving en selectie van medewerkers en in functioneringsgesprekken. Het BCP is tenslotte ook te gebruiken om verzorgenden te informeren over het vak van GRZ-verzorgende.

De GRZ-verzorgende heeft een functie waarin reguliere taken van een verzorgende worden gecombineerd met taken die specifiek zijn voor de GRZ. In het BCP zijn alleen de uitbreidingstaken van de GRZ verzorgende beschreven. Het bevat de algemeen geldende taken en competenties, individuele organisaties voor GRZ kunnen eigen accenten in de taken en competenties van de GRZ -verzorgende leggen.

Per 1 maart 2017 kunnen opleidingen een branche erkenning aanvragen via het College Zorgopleidingen (CZO). Nadere informatie hierover volgt.

Download het beroepscompetentieprofiel GRZ (PDF)

Nieuws

11-12-2018

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ blijft een punt van aandacht in de verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De Inspectie SZW start daarom een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen. Zij heeft voor de campagne input gekregen van sociale partners in de VVT (ActiZ, ZorgthuisNL, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn,  FBZ en NU’91). Ook zal de Inspectie bij diverse verpleeghuizen inspecties uitvoeren.

05-12-2018

'Hack de Procedure Dag' is het winnende idee van de hackathon 'Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst'. In dit concept kunnen medewerkers en managers één dag afwijken van drie bestaande procedures die het centraal stellen van de cliënt belemmeren. Het idee was afkomstig van team #WeToo, dat bestond uit zorgmedewerkers en werkgevers. 

A+O VVT heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze hackaton.

Lees het verslag van de hackathon op de website van Skipr.

 

04-12-2018

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met dat doel kwamen afgevaardigden van zes verpleeghuisorganisaties dinsdag 27 november in Utrecht bijeen voor de eerste schrapsessie. Ze gingen gezamenlijk aan de slag om regeldruk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. In 2019 worden er nog 14 bijeenkomsten georganiseerd voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging.