College Zorgopleidingen (CZO)

Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen.

Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is.

De branche VVT kent naast een aantal functiegerichte thuiszorgopleidingen de branche-erkende opleidingen tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV), tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) en de verkorte opleiding tot Kraamverzorgende. De toetsing van opleidingsorganisaties en hun opleidingsprogramma's aan criteria beoogt de gewenste kwaliteit van de programma's te waarborgen. De regeling 'Erkenning Opleidingen in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg' op de site van het CZO beschrijft hoe dit voor de opleidingen EVV, GVP en de verkorte kraamopleiding plaatsvindt.

 

 

Nieuws

21-04-2020

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.

07-04-2020

Het SectorplanPlus biedt een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten voor de extra instroom van (zorg)professionals, die bijspringen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Werkgevers in Zorg & Welzijn kunnen gebruik maken van een subsidie om extra instroom aan personale ondersteuning in het kader van het coronavirus (COVID-19) te scholen. De subsidie wordt verstrekt door vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten. SectorplanPlus is een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als uw VVT-organisatie gebruik wilt maken van subsidie, dan kunt u op de website van SectorPlanPlus lezen wat u hiervoor kunt doen.

03-04-2020

De TilThermometer is vernieuwd! Het op papier of via Excel invullen van de tool is verleden tijd nu er een online TilThermometer is gelanceerd.