EVC info voor medewerkers

U heeft veel kennis en ervaring, maar helaas geen diploma

Er is goed nieuws voor zorghulpen, helpenden of anderen die graag verzorgende willen worden maar niet in het bezit zijn van het juiste diploma. Uw eerder opgedane werk- of levenservaring kan namelijk de start zijn van een nieuw begin.

U heeft in de loop van de jaren heel veel kennis en ervaring verzameld die van grote waarde is. En dan gaat het niet alleen om zaken die u geleerd heeft in een betaalde baan. Ook andere vaardigheden, kennis en inzichten kunnen meetellen. Mogelijk heeft u vrijwilligerswerk gedaan of bent u actief geweest in het bestuur van een vereniging. Of misschien bent u ooit aan een opleiding begonnen, maar heeft u deze niet afgemaakt. Dit telt allemaal mee.

Ervaringscertificaat

Er is nog meer goed nieuws. Want het is ook mogelijk om bij een nieuwe opleiding of vervolgopleiding vrijstelling te vragen voor de onderdelen die u al beheerst. Maar dat kan alleen als uw vaardigheden, kennis en inzichten officieel zijn erkend. Dit heet ook wel een ervaringscertificaat. Soms kan een ervaringscertificaat zelfs de plaats innemen van een diploma. U hoeft de opleiding dan niet meer te volgen.


Hoe komt u aan zo'n ervaringscertificaat

Door een zogeheten EVC-traject te volgen, kunt u zelf uw kennis en vaardigheden in kaart brengen. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Met competenties wordt bedoeld: de kennis en de vaardigheden die u in huis heeft.

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.