EVC info voor medewerkers

U heeft veel kennis en ervaring, maar helaas geen diploma

Er is goed nieuws voor zorghulpen, helpenden of anderen die graag verzorgende willen worden maar niet in het bezit zijn van het juiste diploma. Uw eerder opgedane werk- of levenservaring kan namelijk de start zijn van een nieuw begin.

U heeft in de loop van de jaren heel veel kennis en ervaring verzameld die van grote waarde is. En dan gaat het niet alleen om zaken die u geleerd heeft in een betaalde baan. Ook andere vaardigheden, kennis en inzichten kunnen meetellen. Mogelijk heeft u vrijwilligerswerk gedaan of bent u actief geweest in het bestuur van een vereniging. Of misschien bent u ooit aan een opleiding begonnen, maar heeft u deze niet afgemaakt. Dit telt allemaal mee.

Ervaringscertificaat

Er is nog meer goed nieuws. Want het is ook mogelijk om bij een nieuwe opleiding of vervolgopleiding vrijstelling te vragen voor de onderdelen die u al beheerst. Maar dat kan alleen als uw vaardigheden, kennis en inzichten officieel zijn erkend. Dit heet ook wel een ervaringscertificaat. Soms kan een ervaringscertificaat zelfs de plaats innemen van een diploma. U hoeft de opleiding dan niet meer te volgen.


Hoe komt u aan zo'n ervaringscertificaat

Door een zogeheten EVC-traject te volgen, kunt u zelf uw kennis en vaardigheden in kaart brengen. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Met competenties wordt bedoeld: de kennis en de vaardigheden die u in huis heeft.

Nieuws

02-07-2020

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd worden afgebouwd. Deze opleidingen worden volledig vervangen door een flexibel opleidingssysteem gebaseerd op leereenheden. Het nieuwe systeem maakt het voor zowel zij-instromers als doorstromers eenvoudiger om snel de juiste kwalificatie te behalen.

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.

18-06-2020

Het RIVM heeft samen met sociale partners handreikingen samengesteld voor zorgprofessionals zodat zij veilig kunnen werken in verband met Covid-19. Deze handreikingen zijn speciaal voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zorg verlenen buiten het ziekenhuis. De handreikingen kun je gebruiken als leidraad in situaties waarin je niet goed kunt inschatten wat het besmettingsgevaar is.