EVC info voor medewerkers

U heeft veel kennis en ervaring, maar helaas geen diploma

Er is goed nieuws voor zorghulpen, helpenden of anderen die graag verzorgende willen worden maar niet in het bezit zijn van het juiste diploma. Uw eerder opgedane werk- of levenservaring kan namelijk de start zijn van een nieuw begin.

U heeft in de loop van de jaren heel veel kennis en ervaring verzameld die van grote waarde is. En dan gaat het niet alleen om zaken die u geleerd heeft in een betaalde baan. Ook andere vaardigheden, kennis en inzichten kunnen meetellen. Mogelijk heeft u vrijwilligerswerk gedaan of bent u actief geweest in het bestuur van een vereniging. Of misschien bent u ooit aan een opleiding begonnen, maar heeft u deze niet afgemaakt. Dit telt allemaal mee.

Ervaringscertificaat

Er is nog meer goed nieuws. Want het is ook mogelijk om bij een nieuwe opleiding of vervolgopleiding vrijstelling te vragen voor de onderdelen die u al beheerst. Maar dat kan alleen als uw vaardigheden, kennis en inzichten officieel zijn erkend. Dit heet ook wel een ervaringscertificaat. Soms kan een ervaringscertificaat zelfs de plaats innemen van een diploma. U hoeft de opleiding dan niet meer te volgen.


Hoe komt u aan zo'n ervaringscertificaat

Door een zogeheten EVC-traject te volgen, kunt u zelf uw kennis en vaardigheden in kaart brengen. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Met competenties wordt bedoeld: de kennis en de vaardigheden die u in huis heeft.

Nieuws

21-04-2020

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.

07-04-2020

Het SectorplanPlus biedt een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten voor de extra instroom van (zorg)professionals, die bijspringen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Werkgevers in Zorg & Welzijn kunnen gebruik maken van een subsidie om extra instroom aan personale ondersteuning in het kader van het coronavirus (COVID-19) te scholen. De subsidie wordt verstrekt door vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten. SectorplanPlus is een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als uw VVT-organisatie gebruik wilt maken van subsidie, dan kunt u op de website van SectorPlanPlus lezen wat u hiervoor kunt doen.

03-04-2020

De TilThermometer is vernieuwd! Het op papier of via Excel invullen van de tool is verleden tijd nu er een online TilThermometer is gelanceerd.