Resultaten monitor EVV, GVP en verkorte kraamzorg 2014

Doel en inhoud:

De monitor voor de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte kraamzorg is eind 2014 voor de elfde keer gehouden onder erkende opleidingsinstituten. In de rapportage van de monitor vindt u een samenvatting van de gegevens die de opleidingsorganisaties hebben aangeleverd.

De monitor is eind 2014 gehouden onder erkende opleidingsinstituten.

In de rapportage vindt u de volgende gegevens:
de kwantitatieve gegevens; in- en uitstroom, aantal groepen en prognose voor 2015 en
de kwalitatieve gegevens; hierin is gevraagd welke ontwikkelingen worden gesignaleerd die van invloed (kunnen) zijn op het opleidingscurriculum.

Meer informatie:

Uitgebreide informatie over de monitor is te vinden op   www.evv-opleiding.nl

Bijhorende publicaties:

A+O VVT rapportage monitor gegevens 2014 (348 KB)

Links:

www.vvtopleidingen.nl

Nieuws

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien