Resultaten monitor EVV, GVP en verkorte kraamzorg 2014

Doel en inhoud:

De monitor voor de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte kraamzorg is eind 2014 voor de elfde keer gehouden onder erkende opleidingsinstituten. In de rapportage van de monitor vindt u een samenvatting van de gegevens die de opleidingsorganisaties hebben aangeleverd.

De monitor is eind 2014 gehouden onder erkende opleidingsinstituten.

In de rapportage vindt u de volgende gegevens:
de kwantitatieve gegevens; in- en uitstroom, aantal groepen en prognose voor 2015 en
de kwalitatieve gegevens; hierin is gevraagd welke ontwikkelingen worden gesignaleerd die van invloed (kunnen) zijn op het opleidingscurriculum.

Meer informatie:

Uitgebreide informatie over de monitor is te vinden op   www.evv-opleiding.nl

Bijhorende publicaties:

A+O VVT rapportage monitor gegevens 2014 (348 KB)

Links:

www.vvtopleidingen.nl

Nieuws

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.

11-03-2019

In de Week van Zorg en Welzijn, van 11 tot en met 16 maart 2019, openen honderden organisaties hun deuren om mensen te laten zien hoe dankbaar en divers het werk in de zorg en welzijn kan zijn. Ook worden goede voorbeelden (vaandeldragers) uit het hele land in het zonnetje gezet.