Resultaten monitor EVV, GVP en verkorte kraamzorg 2014

Doel en inhoud:

De monitor voor de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte kraamzorg is eind 2014 voor de elfde keer gehouden onder erkende opleidingsinstituten. In de rapportage van de monitor vindt u een samenvatting van de gegevens die de opleidingsorganisaties hebben aangeleverd.

De monitor is eind 2014 gehouden onder erkende opleidingsinstituten.

In de rapportage vindt u de volgende gegevens:
de kwantitatieve gegevens; in- en uitstroom, aantal groepen en prognose voor 2015 en
de kwalitatieve gegevens; hierin is gevraagd welke ontwikkelingen worden gesignaleerd die van invloed (kunnen) zijn op het opleidingscurriculum.

Meer informatie:

Uitgebreide informatie over de monitor is te vinden op   www.evv-opleiding.nl

Bijhorende publicaties:

A+O VVT rapportage monitor gegevens 2014 (348 KB)

Links:

www.vvtopleidingen.nl

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.