Stageplaatsen ouderengeneeskunde en jeugdgezondheidszorg

Stageplaatsen ouderengeneeskunde en jeugdgezondheidszorg

Status onderzoek: afgerond

Inhoud:

Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van A+O VVT een onderzoek uitgevoerd naar het beschrijven van kwalitatief goede stages in de ouderengeneeskunde en bij consultatiebureaus. Uit de ramingen van het Capaciteitsorgaan voor het benodigd aantal artsen komt naar voren dat er tekorten zijn aan specialisten ouderengeneeskunde en jeugdartsen. Vacatures voor deze functies zijn lastig te vervullen. Verschillende organisaties uit verschillende invalshoeken spannen zich in om genoemde beroepen meer aanzien te geven. A+O VVT draagt zijn steentje bij door kwalitatief hoge stages voor het voetlicht te brengen met als resultaat een zestal inspirerende voorbeelden van stage aanbieders. Waardoor instellingen in de ouderenzorg en consultatiebureaus enthousiast worden om hun stages zo in te richten dat studenten geneeskunde geinteresseerd worden voor een vervolgopleiding als specialist ouderengeneeskunde of als jeugdarts. Het onderzoek liep van begin mei tot eind november 2011. 

Klik hier om naar de stagebeschrijvingen te gaan.

Nieuws

11-12-2018

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ blijft een punt van aandacht in de verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De Inspectie SZW start daarom een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen. Zij heeft voor de campagne input gekregen van sociale partners in de VVT (ActiZ, ZorgthuisNL, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn,  FBZ en NU’91). Ook zal de Inspectie bij diverse verpleeghuizen inspecties uitvoeren.

05-12-2018

'Hack de Procedure Dag' is het winnende idee van de hackathon 'Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst'. In dit concept kunnen medewerkers en managers één dag afwijken van drie bestaande procedures die het centraal stellen van de cliënt belemmeren. Het idee was afkomstig van team #WeToo, dat bestond uit zorgmedewerkers en werkgevers. 

A+O VVT heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze hackaton.

Lees het verslag van de hackathon op de website van Skipr.

 

04-12-2018

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met dat doel kwamen afgevaardigden van zes verpleeghuisorganisaties dinsdag 27 november in Utrecht bijeen voor de eerste schrapsessie. Ze gingen gezamenlijk aan de slag om regeldruk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. In 2019 worden er nog 14 bijeenkomsten georganiseerd voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging.