Stageplaatsen ouderengeneeskunde en jeugdgezondheidszorg

Stageplaatsen ouderengeneeskunde en jeugdgezondheidszorg

Status onderzoek: afgerond

Inhoud:

Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van A+O VVT een onderzoek uitgevoerd naar het beschrijven van kwalitatief goede stages in de ouderengeneeskunde en bij consultatiebureaus. Uit de ramingen van het Capaciteitsorgaan voor het benodigd aantal artsen komt naar voren dat er tekorten zijn aan specialisten ouderengeneeskunde en jeugdartsen. Vacatures voor deze functies zijn lastig te vervullen. Verschillende organisaties uit verschillende invalshoeken spannen zich in om genoemde beroepen meer aanzien te geven. A+O VVT draagt zijn steentje bij door kwalitatief hoge stages voor het voetlicht te brengen met als resultaat een zestal inspirerende voorbeelden van stage aanbieders. Waardoor instellingen in de ouderenzorg en consultatiebureaus enthousiast worden om hun stages zo in te richten dat studenten geneeskunde geinteresseerd worden voor een vervolgopleiding als specialist ouderengeneeskunde of als jeugdarts. Het onderzoek liep van begin mei tot eind november 2011. 

Klik hier om naar de stagebeschrijvingen te gaan.

Nieuws

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.

 

25-03-2019

Het A+O fonds VVT heeft zijn jaarverslag over 2018 en het jaarplan 2019 gepubliceerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de uitvoering van het tweejarige werkprogramma 2017-2018.  De lopende projecten waren georganiseerd in vier programmalijnen, die doorlopen in 2019.