Website vvtopleidingen.nl

Op de website www.vvtopleidingen.nl treft u alle relevante informatie aan over de branche erkende opleidingen in de branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT).

Branche erkende opleidingen zijn opleidingen voor medewerkers in de vvt branche, die niet landelijk erkend zijn, zoals bijvoorbeeld de MBO-opleiding tot verzorgende, maar die wel civiel effect hebben in de vvt branche. De branche erkende opleidingen zijn ontstaan als gevolg van goede samenspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche en in nauw overleg met het werkveld. Dit heeft als gevolg dat een branche erkende opleiding door werkgevers in de vvt branche wordt 'erkend' als een goede en toereikende (vervolg)opleiding voor een vervolgfunctie met dezelfde titel.

De website is eigendom van A+O VVT en wordt samen met Calibris Contract onderhouden.

link:

www.vvtopleidingen.nl

Nieuws

07-11-2019

Van 2 tot en met 20 december 2019 kunnen zorg- en welzijnsorganisaties nieuwe subsidies aanvragen voor om- of bijscholing van medewerkers. Het ministerie van VWS stelt 130 miljoen euro beschikbaar voor dit vierde tijdvak van het SectorplanPlus.

16-10-2019

ActiZ en A+O VVT werken samen met hun leden, de ministeries en het onderwijs hard om het beroepsonderwijs beter op maat te maken voor huidige en toekomstige medewerkers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Om meer flexibel te kunnen opleiden naast de gewone BBL opleiding, zijn er  leereenheden gemaakt. In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden. Ofwel: als een (toekomstige) medewerker een leereenheid heeft afgerond, wordt dit overal geaccepteerd, bij opleiders en werkgevers.

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.