Kennis verzamelen en verspreiden

Om effectief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren is actuele, gedegen kennis nodig van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. A+O VVT verzamelt deze kennis voor de branche en stelt deze beschikbaar door onderzoeksrapportages, statistische gegevens en achtergrondinformatie op te sporen en toegankelijk te maken via onder meer publicaties, expertmeetings, congressen en symposia.

Opleidingen vormen een essentiële schakel in een evenwichtige, goed functionerende arbeidsmarkt. Aan sociale partners de uitdaging om de vraag uit de markt te blijven monitoren en communiceren. Met diverse projecten zet A+O VVT zich in om:

  • de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk te verbeteren;
  • scholing en ontwikkeling van medewerkers in de VVT te stimuleren.

Beroepscompetentieprofiel mbo-verpleegkundige in de VVT

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat de beroepscompetentieprofiel uit 2016 voor de mbo-verpleegkundige in de VVT herzien diende te worden.
Opleidingen

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende IG in de VVT

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel uit 2016 voor de verzorgende IG in de VVT herzien diende te worden.
Opleidingen

Beroepscompetentieprofiel Helpende geactualiseerd

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel voor de helpende in VVT diende te worden herzien.
Opleidingen

Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP)

Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende psychiatrie in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg.
Opleidingen

Opleidingseisen Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV)

Opleidingseisen Eerst verantwoordelijke verzorgende in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg.
Opleidingen

Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg (GRZ)

Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg.
Opleidingen

Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende somatiek (GVS)

Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende somatiek in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg.
Opleidingen

Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie

Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg.
Opleidingen

Beroepscompetentieprofiel Verpleegkundige Gerontologie – Geriatrie (VGG)

Het competentieprofiel van de Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie (VGG) is in 2020 herzien. Dit is een aangepaste en geactualiseerde versie van het HBO-VGG competentieprofiel uit 2012.
Opleidingen

Digivaardig in de zorg

Digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg en horen bij zorg van nu. Op de kennissite Digivaardig in de zorg kunnen zorgverleners aan de slag met het verbeteren van hun digitale vaardigheden.
Projecten

Nationale Zorgklas

De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen in de zorg hier in korte tijd voor klaar. Dit landelijke initiatief is opgericht om extra ondersteuning te bieden in de coronacrisis.
Projecten

Zorginspirator

Op zorginspirator.nl krijgen zorgprofessionals een concreet en soms verrassend inzicht in hun persoonlijke carrièremogelijkheden. Een slim hulpmiddel dat hun blik op hun carrière in de zorg verruimt: er is veel meer mogelijk dan veel zorgprofessionals nu denken.
Projecten

Actuele cijfers over de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn

Onderzoeken

EVC voor werkgevers in de VVT

Bent u werkgever, P&O'er of opleidingsfunctionaris in de VVT-branche, dan kunt u op deze pagina meer informatie over EVC vinden.
Opleidingen

EVC voor medewerkers in de VVT

EVC is een methode waarmee medewerkers hun kennis en ervaring - opgedaan in werk, scholing of vrije tijd - in kaart brengen en officieel laten erkennen.
Opleidingen

Actie Leer Netwerk

Inleiding Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport....
Links

College Zorg Opleidingen (CZO)

Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen in onder andere de VVT.
Links

Vilans

Vilans is een landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Handige links van A+O VVT.
Links