Actuele cijfers over de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn

Actuele cijfers over de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn

 

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is erop gericht om partijen in zorg en welzijn te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 

Meer informatie

Door knelpunten in kaart te brengen op het gebied van de arbeidsmarkt, het onderwijs en in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, voorzien het onderzoeksprogramma AZW beleidsmakers van eenduidige en betrouwbare informatie voor hun arbeidsmarktbeleid.

AZW wordt gefinancierd door A+O VVT, de overige arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn en het ministerie van VWS .De uitvoer van het programma ligt sinds maart 2014 in handen van KIWa Carity en het CAOP.

 

Activiteiten binnen het onderzoeksprogramma

  • presentatie en actualisering van arbeidsmarktinformatie op de website AZW info
  • periodieke werkgevers- en werknemersenquête
  • arbeidsmarktverkenning en prognosetool
  • regionaal tabellenboek
  • integrerend rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn’
  • incidenteel aanvullend onderzoek.

Factsheets werknemers- en werkgeversenquêtes zorg en welzijn

Twee keer per jaar worden vanuit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) ongeveer 1.500 werkgevers en 30.000 werknemers in de sector...
Artikelen

Ziekteverzuimcijfers zorg en welzijn: hoog verzuim in VVT

Ziekteverzuimcijfers in de VVT tot en met medio 2021 zijn beschikbaar door het AZW-rapport 'Verzuim in zorg en welzijn'.
Artikelen

Sectoranalyse VVT: knelpunten en de inzet van werkgevers

In de VVT-branche is ruim 80% van de werknemers enthousiast over hun baan. 65% voelt zich fit en sterk tijdens het werk...
Artikelen

Kerncijfers juni 2021: uitslag enquête onder VVT-medewerkers

Een meerderheid van de VVT-medewerkers is zeer tevreden over hun werk. Toch is er ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op vlak van verzuim.
Artikelen

Zorgstages anders organiseren

Hoe zorgen we voor meer en betere stageplaatsen voor mbo- en hbo-studenten? Het onderzoeksrapport over zorgstages biedt handvatten.
Artikelen