Monitor fysieke belasting VVT

Fysieke belasting in de VVT

De fysieke belasting voor medewerkers in de VVT neemt netto gezien toe. Dit blijkt uit landelijk onderzoek dat A+O VVT heeft laten uitvoeren om een actueel beeld te krijgen van de problematiek rondom fysieke belasting in de branche.

Organisaties zijn gemiddeld genomen beter beleid gaan voeren ter beperking van de fysieke belasting door de inzet van hulpmiddelen. Toch is er sprake van een lichte toename van de fysieke klachten van medewerkers. Vooral de oudere (55 plus) medewerkers ervaren meer klachten en geven aan daardoor vaker te verzuimen. Verder is geconstateerd dat de zorgzwaarte in de loop der jaren is toegenomen en naar verwachting zal blijven toenemen. De inzet van hulpmiddelen kan deze toename van de zorgzwaarte niet volledig compenseren.

illustratie VVT hulp bij wassen

Aspecten van het onderzoek

Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoeken en geeft niet alleen een actueel beeld maar ook een ontwikkeling in de loop van de tijd. In het onderzoek is gekeken naar het beleid dat organisaties m.b.t. fysieke belasting voeren, de door medewerkers ervaren fysieke belasting en klachten, en de zorgzwaarte van cliƫnten. Het onderzoek is uitgevoerd door LOCOmotion.
De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in drie afzonderlijke rapportages:

Handvatten voor individuele organisaties

Alle organisatie die hebben deelgenomen aan dit onderzoek hebben een rapportage ontvangen waarin de eigen resultaten worden beschreven en vergeleken met de resultaten op brancheniveau. Dit biedt handvatten voor het verbeteren van het beleid en te nemen maatregelen.

A+O VVT laat onderzoeken of uit de onderzoekgegevens voorbeelden van goede en effectief gebleken praktijken zijn te destilleren. Deze zullen in de branche verspreid worden.

illustratie VVT hulp bij steunkousen