Onderzoek Verandering in leiderschap, leiderschap in verandering

Onderzoek Verandering in leiderschap, leiderschap in verandering

De ouderen- en thuiszorg is sterk in beweging. Door de hervormingen van het kabinet blijven mensen tot op hoge leeftijd en met een complexe zorgvraag thuis wonen. Participatie en zelfregie van burgers spelen een grotere rol. Dat leidt ertoe dat van medewerkers een andere professionele rol en meer autonomie wordt verwacht. Zorg-  en wijkteams gaan zelfstandiger werken en krijgen andere rollen. Om na te gaan wat deze ontwikkelingen betekenen voor de verhouding tussen leidinggevende en werknemer en voor de verhouding tussen middenmanagement en hoger management, heeft de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (A+O VVT) een onderzoek uitgevoerd.

 

 

zorgmedewerker naast cliënt met tekst zorg in verandering

Zelforganiserende teams succesvoller

Zorginstellingen houden hun organisatie toekomstbestendig door in te spelen op ontwikkelingen in de zorgsector en samenleving. Daarbij hoort een geschikte vorm van begeleiding, span of control en formaat van zorgteams. Bij zelforganisatie neemt het team verantwoordelijkheid voor de  besluiten, het team toont initiatief en bedenkt oplossingen voor problemen. Uit het onderzoek blijkt dat zelforganiserende teams autonomer werken en beter samenwerken met cliënten en het zorgnetwerk van de cliënt. Twee vormen van leiderschap, coachend en dienend leiderschap, dragen bij aan het succesvol functioneren van zelfsturende teams. De ontwikkeling naar meer zelforganisatie vraagt veel tijd en aandacht in de organisaties, blijkt uit het onderzoek. Vooral het creëren van een sterkere feedbackcultuur vraagt om een omslag en is een voorwaarde om  optimaal  samen te werken.
Lees het hele rapport van het onderzoek ‘Verandering in Leiderschap, Leiderschap in verandering’.

Wie is de baas?

Het dubbelportret ‘Wie is de baas?’ laat de ervaringen van twee organisaties op het vlak van zelfsturing en zelforganisatie in teams zien. Beweging 3.0 (regio Eemland/Utrecht) heeft al de nodige jaren ervaring met zelforganisatie en blijft het organisatie- en leiderschapsmodel verder ontwikkelen. Cedrah (Zuid-Holland en Zeeland) begeeft zich meer in de oriënterende fase met proeftuinen en een interne dialoog. Lees het artikel ‘Wie is de baas?’.

Zelfscan voor zorgteams

Wilt u ook direct zien hoe uw team ervoor staat op thema’s als zelforganisatie, samenwerking, contact met het externe netwerk en teamprestaties? Door het invullen van de zelfscan krijgt u de resultaten van uw eigen team en kunt u deze vergelijken met andere teams in de branche. Afhankelijk van uw scores krijgt u feedback over verbetermogelijkheden. De resultaten van de zelfscan bieden een goed vertrekpunt voor een gesprek in uw team over de samenwerking en verdere ontwikkelmogelijkheden. De scan is eenvoudig opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld om de gemaakte ontwikkeling te monitoren. Lees meer over de zelfscan. https://www.aovvt.nl/onderwerpen-a-o-vvt/op-de-werkvloer/detailweergave/news/zelfscan-voor-zorgteams/

 

paar handen van zorgmedewerker houdt paar handen oudere cliënt vast