Vernet

Onderzoeksbureau Vernet brengt voor A+O VVT elk kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim (en de WIA-instroom) binnen de VVT-branche, op landelijk, regionaal en instellingsniveau.

 

Zicht op ziekteverzuim

A+O VVT vindt het belangrijk om zicht te hebben op het verloop van het ziekteverzuim in de branche. De rapportages van Vernet bevatten onder meer een benchmark met andere zorgbranches en een overzicht van de verzuimpercentages per geslacht, leeftijd en regio. De verzuimcijfers zijn gebaseerd op een steekproef onder zo’n 158.000 medewerkers.

logo Vernet onderzoeksbureau ziekteverzuim