Wat kun je doen aan ongewenst gedrag als werknemer?

Het is belangrijk dat je als werknemer weet wat je kunt doen als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Het bespreekbaar maken van de situatie is daarbij vaak de eerste stap. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld bij je leidinggevende of bij een vertrouwenspersoon terecht voor advies of begeleiding. Ook is het van belang dat het onderwerp ongewenst gedrag bespreekbaar wordt gemaakt op de werkvloer. Helaas rust er nog steeds een taboe op, terwijl het zo belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan.

Wat kan jij doen?

Je kunt op verschillende manieren te maken krijgen met ongewenst gedrag. Het kan zijn dat je goed gedrag wil stimuleren bij je cliënt. Het kan ook zijn dat de familie van je cliënt emotioneel gedrag vertoont met tekenen van grensoverschrijdend gedrag en dat je merkt dat je er ongemakkelijk van wordt. Ook komt ongewenst gedrag voor op de werkvloer, onder je collega’s of misschien wel leidinggevende. Als organisatie zorg je dat er duidelijke afspraken en kaders zijn over wat (on)gewenst gedrag is, hoe je omgaat met ongewenst gedrag en welke procedures er gelden. Daarnaast heeft iedere medewerker een rol in het creëren van een veilige werkomgeving. Praat erover met elkaar, maak jezelf weerbaar en  kijk ook welke mogelijkheden er zijn op het gebied van trainingen.

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Heb je het idee dat een collega te maken heeft met ongewenst gedrag? Maak dit bespreekbaar! Dit kan met elkaar, maar een vertrouwenspersoon speelt hierin ook een belangrijke rol.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon die aan jouw organisatie is verbonden. De vertrouwenspersoon zorgt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding.

Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen

Ongewenst gedrag tegen medewerkers van zorgorganisaties komt nog te vaak voor. Iedereen is het eens dat dit niet oké is. Maar wanneer gaat het echt te ver? Denken alle collega’s daar hetzelfde over? En wanneer moet je welke maatregelen nemen?

Geen enkele organisatie is hetzelfde en elke situatie is anders. Maar er zijn drie afspraken die je met elkaar kunt maken om samen meer duidelijkheid te creëren:

  1. Altijd melden
  2. Altijd bespreken
  3. Altijd handelen

Pesten

Hoe herken je pesten op de werkvloer, hoe voorkom je het en hoe ga je om met pestgedrag?

Seksuele intimidatie

Wat doe je als je te maken krijgt met seksuele intimidatie door collega’s, cliënten of leidinggevende? Hoe maak je dit bespreekbaar?

Cyberpesten

Wat doe je als bijvoorbeeld je collega een kwetsende mail verstuurt vanuit jouw naam zonder jouw medeweten?

Intimidatie

Wat doe je als je wordt beledigd door een cliënt of wordt bedreigd door je leidinggevende met maatregelen?

Discriminatie

Hoe ga je om met ongelijke behandeling op het gebied van godsdienst, huidskleur, geaardheid of een handicap?

Voorkomen van ongewenst gedrag

Weet jij wat je moet doen als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag? En ook heel belangrijk, hoe voorkom je het?

Omgaan met ongewenst gedrag

Welke maatregelen tref je als je te maken hebt met ongewenst gedrag? Wat is handig en verstandig?

Handelen na incidenten

Het opvangen van betrokkenen, het melden van het incident, maar ook in gesprek gaan met je collega’s. Hoe zorg jij voor een gezond en veilig werkklimaat?

Alleen werken

Hoe ga je om met onvoorspelbare factoren als je alleen op huisbezoek gaat? Wat moet je regelen en hoe werk je zo veilig mogelijk?