Beroepscompetentieprofiel mbo-verpleegkundige en Verzorgende IG

Beroepscompetentieprofielen verzorgende IG en mbo-verpleegkundige herzien

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat de beroepscompetentieprofielen uit 2012 voor de verzorgende IG en mbo-verpleegkundige in de VVT herzien dienden te worden.

De transities en de paradigmaverschuiving in de visie op zorg hebben geleid tot een herbezinning op de werkzaamheden en positionering van de beroepen verzorgende IG en mbo-verpleegkundige in de VVT. Daarnaast is er behoefte aan een duidelijke afbakening tussen de werkzaamheden en gevraagde competenties van Verzorgende IG in de branche VVT, Mbo-verpleegkundige in de branche VVT en Hbo-verpleegkundige, zodat het voor onderwijs en werkveld helder is wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze beroepen en opleidingen.

Verder is er behoefte aan het in kaart brengen van de overlap tussen de opleidingen Verzorgende IG, Mbo-verpleegkundige en Maatschappelijke zorg, omdat het werkveld aangeeft dat een combinatie van deze diploma’s meerwaarde heeft. Agogische competenties spelen onder andere een belangrijke rol bij het coachend ondersteunen van de cliënt en het informele netwerk. Doordat agogische aspecten een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen in de zorg is het van belang voor het werkveld en onderwijs om na te gaan wat de consequenties daarvan zijn voor de opleidingen verzorgende IG, mbo verpleegkundige in de VVT en maatschappelijke zorg niveau 3 en 4.

De genoemde ontwikkelingen en behoeften zijn aanleiding geweest voor de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (A+O VVT) om de beroepscompetentieprofielen van Verzorgende IG in de branche VVT en Mbo-verpleegkundige in de branche VVT te laten herzien.