Beroepscompetentieprofiel Verpleegkundige Gerontologie – Geriatrie (VGG)

Het competentieprofiel van de Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie (VGG) is in 2020 herzien. Dit is een aangepaste en geactualiseerde versie van het HBO-VGG competentieprofiel uit 2012.

Om tegemoet te kunnen komen aan de (toekomstige) vraag naar hbo-verpleegkundigen die werkzaam willen zijn in de ouderenzorg, spelen opleidingen en de inrichting daarvan een cruciale rol. In het verlengde van het landelijke hbo-vgg project (2012) is er meer aandacht gekomen voor de ouderenzorg in de curricula van hbo-v’s en zijn er door diverse hogescholen leertrajecten VGG ingericht welke via contractonderwijs worden aangeboden.

Vanaf 2015 hebben de hbo-v’s hun curriculum afgestemd op het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. In dit profiel wordt meer aandacht gevraagd voor ouderenzorg in de curricula. Diverse hogescholen bieden inmiddels ook minors aan die ouderenzorg gerelateerd zijn.

mevrouw legt lachend hand op schouder van odue mevrouw in rolstoel