Beroepscompetentieprofiel Verzorgende IG in de VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende IG in de VVT

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel uit 2016 voor de verzorgende IG in de VVT herzien diende te worden.

In opdracht van het Sociaal Overleg VVT financiert de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) de actualisatie van een beroepscompetentieprofiel.
Bij de actualisatie is de inhoud van het beroepscompetentieprofiel uit 2016 als startpunt genomen. Nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de beroepsuitvoering zijn verwerkt in het geactualiseerde beroepscompetentieprofiel. Met een beroepscompetentieprofiel wordt aangegeven dat er behoefte bestaat aan een beroep en wat die behoefte precies is in taken en competenties. Het geeft een beeld van de beroepsuitoefening in de volle breedte.
Op grond daarvan is een beroepscompetentieprofiel een essentiƫle bron voor het ontwikkelen van onderwijs dat optimaal aansluit op de beroepspraktijk.