Opleidingseisen Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV)

In de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT) werken veel verzorgenden in specifieke deelgebieden of met specifieke cliëntengroepen. Voor een aantal van deze deelgebieden/cliëntengroepen is het noodzakelijk dat de verzorgende een, op dit deelgebied gerichte, vervolgopleiding volgens de landelijke eisen van het CZO heeft gevolgd.

Deze opleiding wordt vanaf 2020 gezien als een ‘basis vervolgopleiding’ van de opleiding verzorgende individuele gezondheidszorg (IG). Kennis en vaardigheden op het gebied van coördinatie van zorg en het ondersteunen van de cliënten om een optimale kwaliteit van leven te behouden staan hierin centraal, en verdere specialisaties kunnen gestart worden.

De eerst verantwoordelijk verzorgende is werkzaam in de thuiszorg, in een verpleeghuis of een combinatie van deze zorginstellingen, bijvoorbeeld een groter zorgconcern waar intra-, extra- en transmurale zorg worden gecombineerd. Daarnaast werkt ze op kleinschalige locaties. De eerst verantwoordelijk verzorgende is werkzaam in de ouderenzorg en zorgt voor cliënten in een revalidatieproces.

paar handen van zorgmedewerker houdt paar handen oudere cliënt vast