Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP)

In de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT) werken vele verzorgenden in specifieke deelgebieden of met specifieke cliëntengroepen. Voor een aantal van deze deelgebieden/cliëntengroepen is het noodzakelijk dat de verzorgende een op dit deelgebied gerichte vervolgopleiding volgens de landelijke eisen van het CZO heeft gevolgd.

In dit document worden de opleidingseisen beschreven van de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (gvp).

De gvp is werkzaam in de thuiszorg, in een verpleeghuis of in een combinatie van deze zorginstellingen, bijvoorbeeld een groter zorgconcern waar intra-, extra- en transmurale zorg worden gecombineerd. Daarnaast werkt ze in kleinschalige locaties. De gvp is werkzaam in de zorg voor cliënten met psychogeriatrische aandoeningen. Soms in een specifieke afdeling binnen een zorgorganisatie voor psychogeriatrie, soms specifiek voor cliënten/bewoners met psychogeriatrische aandoeningen in een andere (extramurale) zorgsetting.

Omdat een gvp in verschillende settings werkt, is er een grote variëteit aan precieze invulling van deze rol. In een verpleeghuis is een gvp onderdeel van het team met grotendeels dezelfde taken als haar collega’s. Daarnaast heeft ze haar specifieke taak. In de thuiszorg en in kleinschalige zorg functioneert een gvp meer op afstand van haar collega’s. Door telefonisch contact, overlegmomenten en intervisie vervult zij haar rol als inhoudelijk expert/adviseur.

verpleegkundige helpt oude vrouw met medicijnen