EVC voor medewerkers in de VVT

Veel kennis en ervaring, maar helaas geen diploma

Goed nieuws voor zorghulpen, helpenden of anderen die graag verzorgende willen worden maar niet in het bezit zijn van het juiste diploma. Jouw eerder opgedane werk- of levenservaring kan namelijk de start zijn van een nieuw begin!

Je hebt in de loop van de jaren veel kennis en ervaring verzameld die van grote waarde is. En dan gaat het niet alleen om zaken die je geleerd hebt in een betaalde baan. Ook andere vaardigheden, kennis en inzichten kunnen meetellen. Mogelijk heb je vrijwilligerswerk gedaan of ben je actief geweest in het bestuur van een vereniging. Of misschien ben je ooit aan een opleiding begonnen, maar heb je deze niet afgemaakt. Dit telt allemaal mee.

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een methode waarmee medewerkers hun kennis en ervaring – opgedaan in werk, scholing of vrije tijd – in kaart brengen en officieel laten erkennen voor een beroepsopleiding, beroep of functie. Een EVC-traject is geen opleiding maar een volwaardig EVC-traject leidt wel tot een landelijk of branche-erkend certificaat of zelfs tot een volledig diploma.

Medewerkers krijgen met EVC meer zicht op hun competenties en loopbaanmogelijkheden. Via EVC kunnen zij hun kennis en ervaring officieel laten kwalificeren voor een opleiding of beroep. Door ervaringen en kwaliteiten te laten vastleggen, kunnen medewerkers en werkzoekenden in de VVT- branche hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

Bij het doorlopen van een EVC-traject:

 • krijgen ervaringen en kwaliteiten erkenning;
 • wordt duidelijk hoe inzetbaar een medewerker is in de organisatie;
 • ontstaat inzicht in wat nog gedaan moet worden om een diploma te behalen;
 • blijkt of het mogelijk is via een verkorte opleiding door te groeien naar een ander niveau met bijbehorend diploma;
 • ontstaat perspectief en inzicht in loopbaanmogelijkheden;
 • is een op maat gesneden scholingstraject aan te vragen bij een erkende opleidingsorganisatie.

Wie biedt EVC aan?

Het beste is een erkende EVC-aanbieder te kiezen, die bevoegd is:

 • EVC-trajecten uit te voeren en
 • landelijk of branche-erkende certificaten en diploma’s af te geven.

Van oudsher zijn dat vooral ROC’s en hogescholen, maar er zijn ook particuliere EVC-organisaties die dit doen.

Er bestaan (grote) verschillen tussen opleidingsinstituten in:

 • ervaring en affiniteit met EVC;
 • aanpak;
 • kosten;
 • waardering voor praktijkervaring;

Informeer daarom bij anderen die al ervaring hebben met EVC of vraag om referenties.  Informatie over erkende EVC aanbieders is te vinden bij het Kenniscentrum EVC.

Hoe werkt EVC?

Voor een EVC-traject zijn minimaal nodig: een medewerker of werkzoekende en een EVC-aanbieder. Medewerking van de huidige of eerdere werkgever is bijna altijd de moeite waard. Vooral bij het verzamelen en onderbouwen van bewijzen of als tussenstap in het HRM-beleid.

Lees hier meer over de onderdelen van een EVC-traject.

Wat kost EVC?

Er bestaat geen vast tarief voor het uitvoeren van een EVC-traject. De kosten variëren van nul tot duizenden euro’s. Het is van belang dat de werknemer die een EVC-traject wil volgen, in gesprek gaat met de werkgever. Wanneer het binnen het HRM-beleid past, neemt de werkgever de kosten voor zijn rekening. De werkgever onderhandelt met het instituut dat het EVC-traject verzorgt. De kosten zijn namelijk mede afhankelijk van het aantal af te nemen EVC-trajecten.

Personen die hun eigen EVC-traject betalen, kunnen de kosten als scholingsuitgaven aftrekken van de inkomstenbelasting, mits de totale scholingskosten de drempel die de belastingdienst hanteert overschrijden.

Subsidies

Er zijn diverse subsidies en stimuleringsregelingen voor EVC. Voor werkgevers is het de moeite waard om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Kijk op lerenenwerken.nl voor meer informatie.

MBO en HBO

Het is belangrijk een EVC-uitvoerder te kiezen die bevoegd, bereid en in staat is landelijk of branche-erkende certificaten en diploma’s af te geven. Vooral bij het inzicht krijgen in hoe een medewerker zich verhoudt tot een bepaalde opleidingsstandaard binnen het mbo (bijvoorbeeld mbo-verzorgende) en het omzetten van de uitkomsten van de EVC-traject naar een landelijk erkend certificaat of diploma.

Landelijk erkende certificaten en diploma’s voor mbo-opleidingen zijn te herkennen aan het CREBO-nummer. Dat nummer geeft aan dat een opleiding officieel erkend is. Voor hbo-opleidingen zijn ze te herkennen aan het CROHO-nummer. Vraag de EVC-uitvoerder of deze diploma’s of vrijstellingen verstrekt volgens een één van deze systematieken.

Vrijstellingen voor hbo-opleidingen zijn alleen geldig voor de hogeschool die ze heeft verstrekt.

Twijfel tussen mbo en hbo

Het is belangrijk een EVC-uitvoerder te kiezen die ervaring heeft in het aanbieden van ontwikkelingsgerichte EVC-trajecten. Vooral:

 • wanneer in beeld moet worden gebracht hoe een medewerker zich verhoudt tot een opleidingsstandaard binnen het initieel beroepsonderwijs, terwijl er twijfel is tussen mbo en hbo (bijvoorbeeld Verpleegkunde 4 of 5);
 • wanneer onduidelijk is tegen welke opleidingsstandaard de ervaring te wegen is. In dat geval is een uitgebreider intakegesprek nodig dan bij een EVC-traject waarbij de opleidingsstandaard al bekend is. In zo’n uitgebreide intake worden de vragen en wensen besproken en wordt afgesproken tegen welke opleidingsstandaard de ervaring af te zetten is.

Veelgestelde vragen

Lees meer informatie bij de veelgestelde vragen.

Nuttige links

Hieronder vindt u verschillende links naar websites met informatie over EVC: