EVC voor werkgevers in de VVT

Geen diploma, wel ervaring? Erkennen van Verworven Competenties (EVC)

Hebt u zorghulpen of helpenden in dienst, die graag verzorgende willen worden, maar nog niet beschikken over het juiste diploma? Wellicht kan hun kennis en ervaring, opgedaan in het werk, op school of in hun vrije tijd, hen op weg helpen.

Uw medewerkers kunnen hun waardevolle kennis en ervaring in kaart brengen door een EVC-traject te volgen. EVC, dat staat voor Erkennen van Verworven Competenties, is een methode om na te gaan of opgedane vaardigheden en kennis in aanmerking komen voor officiële erkenning voor een beroepsopleiding, beroep of functie. Werknemers en werkzoekenden ontvangen die erkenning in de vorm van een Ervaringscertificaat dat ze kunnen verzilveren tegen vrijstellingen, deelcertificaten of zelfs een diploma.

Voor zorghulpen of helpenden kan dat betekenen dat zij de opleiding verzorgende verkort kunnen volgen of misschien zelfs helemaal niet hoeven te doen.

Bent u werkgever, P&O’er of opleidingsfunctionaris in de VVT-branche, dan kunt u op deze pagina meer informatie over EVC vinden.

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een methode waarmee medewerkers hun kennis en ervaring – opgedaan in werk, scholing of vrije tijd – in kaart brengen en officieel laten erkennen voor een beroepsopleiding, beroep of functie. Een EVC-traject is geen opleiding maar een volwaardig EVC-traject leidt wel tot een landelijk of branche-erkend certificaat of zelfs tot een volledig diploma.

Wat biedt EVC?

 • de kortste weg naar een erkend diploma en opleiding voor wie al de nodige werk- en levenservaring heeft;
 • input voor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of bijscholing op maat;
 • zicht op de haalbaarheid van loopbaanontwikkeling of re-integratie;
 • zicht op de investeringen in tijd en geld die nodig zijn voor verdere loopbaanontwikkeling.

Waarom EVC?

Om waardevolle medewerkers te kwalificeren en te behouden is EVC een bruikbaar instrument. In de praktijk heeft EVC een bindende werking en vergroot het de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Werkgevers die verworven kwaliteiten erkennen, optimaliseren hun organisatie.

EVC kan bijdragen aan een goed opleidings- en personeelsbeleid. Denk aan input voor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), loopbaanontwikkeling, bevordering van in-, door- of uitstroom en verbetering van wervings- en selectietrajecten in een VVT- organisatie.

EVC-trajecten geven de werkgever inzicht in:

 • de kwaliteit van het personeel in het algemeen;
 • kennis en vaardigheden van medewerkers;
 • verborgen kwaliteiten in het bedrijf;
 • te erkennen personele kwaliteiten;
 • efficiënt en verkort ‘upgraden’ van personeel.

EVC biedt beter zicht op de inzetbaarheid van de medewerker, met als effecten:

 • hogere employability en inzetbaarheid van medewerkers; bijvoorbeeld met het oog op heroriëntatie en outplacement;
 • efficiëntere inzetbaarheid van personeel;
 • duurzaam HRM-beleid (loopbaan- en opleidingsbeleid);
 • kennis als input voor competentie- of loopbaanontwikkelingstrajecten;
 • bevordert het vermogen van medewerkers tot verandering en (initiëren van vernieuwing;
 • kans op verkorte opleidingstrajecten.

Hoe werkt EVC?

Voor een EVC-traject zijn minimaal nodig: een medewerker of werkzoekende en een EVC-aanbieder. Medewerking van de huidige of eerdere werkgever is bijna altijd de moeite waard. Vooral bij het verzamelen en onderbouwen van bewijzen of als tussenstap in het HRM-beleid.

Lees hier meer over de onderdelen van een EVC-traject.

Wat kost EVC?

Er bestaat geen vast tarief voor het uitvoeren van een EVC-traject. De kosten variëren van nul tot duizenden euro’s. Het is van belang dat de werknemer die een EVC-traject wil volgen, in gesprek gaat met de werkgever. Wanneer het binnen het HRM-beleid past, neemt de werkgever de kosten voor zijn rekening. De werkgever onderhandelt met het instituut dat het EVC-traject verzorgt. De kosten zijn namelijk mede afhankelijk van het aantal af te nemen EVC-trajecten.

Personen die hun eigen EVC-traject betalen, kunnen de kosten als scholingsuitgaven aftrekken van de inkomstenbelasting, mits de totale scholingskosten de drempel die de belastingdienst hanteert overschrijden.

Subsidies

Er zijn diverse subsidies en stimuleringsregelingen voor EVC. Voor werkgevers is het de moeite waard om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Kijk op lerenenwerken.nl voor meer informatie.

MBO en HBO

Het is belangrijk een EVC-uitvoerder te kiezen die bevoegd, bereid en in staat is landelijk of branche-erkende certificaten en diploma’s af te geven. Vooral bij het inzicht krijgen in hoe een medewerker zich verhoudt tot een bepaalde opleidingsstandaard binnen het mbo (bijvoorbeeld mbo-verzorgende) en het omzetten van de uitkomsten van de EVC-traject naar een landelijk erkend certificaat of diploma.

Landelijk erkende certificaten en diploma’s voor mbo-opleidingen zijn te herkennen aan het CREBO-nummer. Dat nummer geeft aan dat een opleiding officieel erkend is. Voor hbo-opleidingen zijn ze te herkennen aan het CROHO-nummer. Vraag de EVC-uitvoerder of deze diploma’s of vrijstellingen verstrekt volgens een één van deze systematieken.

Vrijstellingen voor hbo-opleidingen zijn alleen geldig voor de hogeschool die ze heeft verstrekt.

Twijfel tussen mbo en hbo

Het is belangrijk een EVC-uitvoerder te kiezen die ervaring heeft in het aanbieden van ontwikkelingsgerichte EVC-trajecten. Vooral:

 • wanneer in beeld moet worden gebracht hoe een medewerker zich verhoudt tot een opleidingsstandaard binnen het initieel beroepsonderwijs, terwijl er twijfel is tussen mbo en hbo (bijvoorbeeld Verpleegkunde 4 of 5);
 • wanneer onduidelijk is tegen welke opleidingsstandaard de ervaring te wegen is. In dat geval is een uitgebreider intakegesprek nodig dan bij een EVC-traject waarbij de opleidingsstandaard al bekend is. In zo’n uitgebreide intake worden de vragen en wensen besproken en wordt afgesproken tegen welke opleidingsstandaard de ervaring af te zetten is.

Veelgestelde vragen

Lees meer informatie bij de veelgestelde vragen.

Nuttige links

Hieronder vindt u verschillende links naar websites met informatie over EVC: