Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie

In de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT) werken vele verzorgenden in specifieke deelgebieden of met specifieke cliëntengroepen. Voor een aantal van deze deelgebieden/cliëntengroepen is het noodzakelijk dat de verzorgende een op dit deelgebied gerichte vervolgopleiding volgens de landelijke eisen van het CZO heeft gevolgd.

De gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie is werkzaam in de thuiszorg, in een verpleeghuis of in een combinatie van deze zorginstellingen, bijvoorbeeld een groter zorgconcern waar intra-, extra- en transmurale zorg worden gecombineerd. De gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie is werkzaam in de zorg voor cliënten met somatische en/of psychogeriatrische aandoeningen. Soms in een specifieke afdeling binnen een zorgorganisatie voor gerontopsychiatrie (bijvoorbeeld een afdeling voor Korsakov-patiënten), vaak op afdelingen voor cliënten/bewoners met meerdere somatische, gerontopsychiatrische of psycho geriatrische aandoeningen, en in de thuiszorg.

zorgmedewerker omhelst cliënt buiten