Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg (GRZ)

In de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT) werken vele verzorgenden in specifieke deelgebieden of met specifieke cliëntengroepen. Voor een aantal van deze deelgebieden/cliëntengroepen is het noodzakelijk dat de verzorgende een op dit deelgebied gerichte vervolgopleiding volgens de landelijke eisen van het CZO heeft gevolgd.
In dit document worden de opleidingseisen beschreven van de gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg (grz).

De grz werkt op een afdeling binnen een intramurale zorgsetting met cliënten met een specifiek ziektebeeld, of op een afdeling waar cliënten met verschillende aandoeningen revalideren. Een veel gekozen indeling is een afdeling voor neurorevalidatie, orthopedische revalidatie en overig.

De grz is werkzaam in de zorg voor cliënten waarvoor een revalidatieproces nodig is om (weer) zo zelfstandig mogelijk met kwaliteit van leven binnen de vier leefgebieden te kunnen functioneren.
Binnen de revalidatiezorg wordt er meestal een onderscheidt gemaakt in de volgende doelgroepen: trauma, hartlong, oncologische, en neurologische aandoeningen.

mannelijke verpleger helpt oude man met looprek door gang verpleeghuis