Opleidingseisen Gespecialiseerd verzorgende somatiek (GVS)

In de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT) werken vele verzorgenden in specifieke deelgebieden of met specifieke cliëntengroepen. Voor een aantal van deze deelgebieden/cliëntengroepen is het noodzakelijk dat de verzorgende een op dit deelgebied gerichte vervolgopleiding volgens de landelijke eisen van het CZO heeft gevolgd. In dit document worden de opleidingseisen beschreven van de gespecialiseerd verzorgende somatiek (gvs).

De gespecialiseerd verzorgende somatiek is werkzaam in de thuiszorg, in een verpleeghuis of in een combinatie van deze zorgorganisaties, bijvoorbeeld een groter zorgconcern waar intra-, extraen transmurale zorg worden gecombineerd. De gespecialiseerd verzorgende somatiek is werkzaam in de zorg voor cliënten met somatische aandoeningen. Soms in een specifieke afdeling binnen een zorgorganisatie voor somatiek, soms specifiek voor cliënten /bewoners met somatische aandoeningen in een extramurale zorgsetting.

Omdat een gespecialiseerd verzorgende somatiek in verschillende settings werkt, is er een grote variëteit aan de invulling van deze rol. In een verpleeghuis is een gespecialiseerd verzorgende somatiek onderdeel van het team met grotendeels dezelfde taken als haar collega’s. Daarnaast heeft ze haar specifieke taak op heet gebied van somatiek. In de thuiszorg functioneert een gespecialiseerd verzorgende somatiek meer op afstand van haar collega’s. Door telefonisch contact, overlegmomenten en intervisie vervult zij haar rol als inhoudelijk expert en adviseur.

verzorgende neemt bloeddruk op van cliënt zittend op bed