HRM

  • Aan de slag met werkdrukbeheersing, pakket 4.97 K

    Met het pakket "Aan de slag met werkdrukbeheersing" kunnen instellingen gericht aandacht besteden aan het thema werkdruk. Uitgangspunt is het bespreken van werkdruk in teams. Door erover te praten ontstaat inzicht in de mate van werkdruk en de oorzaken daarvan. Het pakket reikt niet alleen werkdrukverminderende maatregelen aan, maar laat ook het invoeren, evalueren en het verankeren ervan in het beleid van de instelling aan bod komen. In het pakket, een map in A4-formaat, zijn dan ook verschillende instrumenten opgenomen, zoals checklisten en vragenlijsten.
  • Aan de slag met werkdrukbeheersing, managementbriefing 7.36 K

    De managementbriefing bij het pakket Aan de slag met werkdrukbeheersing ondersteunt het management bij de keus om wel of niet aan de slag te gaan met werkdrukbeheersing. Kiest het management ervoor een werkdrukproject te starten, dan geeft de briefing praktische informatie en hulpmiddelen bij het voorbereiden en uitvoeren van het project. De managementbriefing is uitgebracht als boekje in A5-formaat.

Nieuws

19-05-2017

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.

17-05-2017

Wat is er nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de (ouderen)zorg? Wat is voor hen een uitdagende en goede leerplek? En hoe kunnen de instellingen stimuleren dat deze jonge zorgprofessionals in de zorgsector blijven en niet na een paar jaar de sector verlaten? Wil jij meedenken over deze onderwerpen?

09-05-2017

Met de nieuwe cao VVT-appkunnen medewerkers en werkgevers in de verzorging, verpleging en thuiszorg zeer eenvoudig de CAO VVT 2016-2018 raadplegen via hun eigen smartphone of tablet. ActiZ ontwikkelde deze app samen met de andere cao-partijen BTN, CNV, FBZ en Nu’91. Doel van de app is heldere informatievoorziening over de arbeidsvoorwaarden aan ruim 420.000 medewerkers in de zorg.