Opleiden

 • Beroepscompetentieprofiel voor MBO verpleegkundige in de branche VVT 842 K

  Het beroepscompetentieprofiel van de mbo-verpleegkundige zoomt in op de specifieke context en huidige beroepspraktijk, daarmee is het mogelijk de beroepsuitoefening concreet te beschrijven en in te vullen. Het profiel dient als input om de (mbo) beroepsopleiding up to date te houden en aan te laten sluiten bij wat de praktijk vraagt. Dat is belangrijk om toekomstige professionals via een beroepsopleiding goed voor te bereiden op de functies die ze gaan vervullen in VVT-organisaties. Meer informatie over deze opleiding is te vinden op www.vvtopleidingen.nl.
 • Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende (2009) 203 K

  Het beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende is ontwikkeld ten behoeve van de branche erkende verkorte opleiding tot kraamverzorgende. In het beroepscompetentieprofiel worden ondermeer de kerntaken en competenties van de kraamverzorgende beschreven. Meer informatie over deze opleiding is te vinden op www.vvtopleidingen.nl.
 • Beroepscompetentieprofiel voor verzorgende IG in de branche VVT 810 K

  Het beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende is ontwikkeld ten behoeve van de branche erkende verkorte opleiding tot kraamverzorgende. In het beroepscompetentieprofiel worden ondermeer de kerntaken en competenties van de kraamverzorgende beschreven. Meer informatie over deze opleiding is te vinden op www.vvtopleidingen.nl.
 • Brochure 'Competentiegericht opleiden in de VVT' 265 K

  In de brochure "Competentiegericht opleiden in de VVT branche" vindt u informatie over de aanpak van deze nieuwe vorm van opleiden in de praktijk. Leidt u leerlingen en stagiaires competentiegericht op? Bent u bezig met het invoeren van competentiegericht opleiden of moet u nog starten? In de brochure "Competentiegericht opleiden in de VVT branche" vindt u informatie over de aanpak van deze nieuwe vorm van opleiden in de praktijk. Sociale partnes verenigd in Arbeidsmarkt en Opleidingen Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) hebben deze brochure laten ontwikkelen met en door mensen uit de beroepspraktijk.
 • E-learning in de branche VVT: onderzoeksrapport 293 K

  In het afgelopen jaar is het project e-learning in de branche VVT uitgevoerd. A+O VVT nam het initiatief tot een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en behoeften op het gebied van de ontwikkeling, de implementatie en het gebruik van e-learning in verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en de kraam. De resultaten staan beschreven in bijgevoegd rapport.
 • Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (2009) 1.19 M

  Het profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is ontwikkeld ten behoeve van de branche erkende opleiding EVV. In het profiel worden ondermeer de kerntaken en competenties van de EVV beschreven. Het betreft de geactualiseerde versie uit 2009. Meer informatie over deze opleiding is te vinden op www.vvtopleidingen.nl.
 • Profiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (2009) 314 K

  Het profiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatie (GVP) is ontwikkeld ten behoeve van de branche erkende opleiding GVP. In het profiel worden ondermeer de kerntaken en competenties van de GVP beschreven. Meer informatie over deze opleiding is te vinden op www.vvtopleidingen.nl.

Nieuws

19-10-2017

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel voor de VVT branche beschikbaar is dat gezond en vitaal aan het werk is, investeert A+O VVT in diverse projecten en programma’s. Het werkprogramma 2017-2018 betreft een dynamisch programma dat in de loop van de periode verder wordt aangevuld.

31-07-2017

Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) en MBO verpleegkundigen in de ouderenzorg zien steeds meer taken op zich afkomen, waardoor zij soms in de knel komen met hun werk.  Het werk is vernieuwend en interessant, maar het vraagt veel van de medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werk niet teveel vraagt? En hoe zorg je ervoor dat je je taken goed kunt blijven uitvoeren? EVV-ers en MBO verpleegkundigen zijn in een leernetwerk met deze vragen aan de slag gegaan en geven in een e-zine adviezen voor  collega’s en leidinggevenden.

19-05-2017

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Ze redden zich met mantelzorgers, hun netwerk, nieuwe technologie. Maar... ze hebben ook nog altijd behoefte aan goede, professionele zorg.